PAGER - M 5.7 - SOUTH OF TIMOR

Alert level does not include impacts from earthquake-related hazards such as tsunamis, landslides, fires or liquefaction.

Earthquake Shaking Alert Level: GREEN

Download Alert PDFWhat's this?Friday, April 19th, 2013 at 17:51:42 UTC (01:51:42 local)Location: 11.9° S, 121.7° EDepth: 18kmEvent Id: USB000GC0ZAlert Version: 16Created: 4 weeks, 0 days after earthquake.
Global Location

Alert Information

Green alert for shaking-related fatalities and economic losses. There is a low likelihood of casualties and damage.
Estimated FatalitiesFatality Alert Level: GREEN
ESTIMATED FATALITY ALERT: GREEN
ESTIMATED FATALITIES (LEVEL)Probability (%)
0 (GREEN)
 
99
1 to 9 (YELLOW)1
10 to 99 (YELLOW)0
100 to 999 (ORANGE)0
1 to 10 thousand (RED)0
10 to 100 thousand (RED)0
100 thousand + (RED)0
Estimated Economic LossesEconomic Alert Level: GREEN
ESTIMATED ECONOMIC ALERT: GREEN
ESTIMATED VALUE IN USD (LEVEL)Probability (%)
0 to 1 million (GREEN)
 
99
1 to 10 million (YELLOW)1
10 to 100 million (YELLOW)0
100 million to 1 billion (ORANGE)0
1 to 10 billion (RED)0
10 to 100 billion (RED)0
100 billion + (RED)0

Detailed Information

Estimated Population Exposed to Earthquake Shaking
Estimated Modified Mercalli IntensityIII-IIIIVVVIVIIVIIIIXX
Est. Population Exposure---*443k*0000000
Perceived ShakingNot FeltWeakLightModerateStrongVery StrongSevereViolentExtreme
Potential Structure DamageResistantnonenonenoneV. LightLightModerateModerate/HeavyHeavyV. Heavy
VulnerablenonenonenoneLightModerateModerate/HeavyHeavyV. HeavyV. Heavy
*Estimated exposure only includes population within calculated shake map area
Population Exposure
Population per ~1 sq. km. from LandScan
Population Exposure Map

Structure Information Summary

Overall, the population in this region resides in structures that are vulnerable to earthquake shaking, though some resistant structures exist.

Historical Earthquakes (with MMI)

Date (UTC)Dist (km)MagMax MMI (#)Shaking Deaths
1999-09-073135.2IV (69k)0
1992-12-123847.7VIII (13k)0
1975-07-303216.1IX (233)0

Recent earthquakes in this area have caused secondary hazards such as landslides that might have contributed to losses.

Selected Cities Exposedfrom GeoNames Database of Cities with 1,000 or more residents.
MMICityPopulation
IIIBogi0
IIILoboma0
IIIDanirai0
IIIRaejeru0
IIILupe0
IIIMaae0
IIKupang282k
IILiliba0
IIKalangga0
IITatunggu0
IIPitai0

(k = x1,000)

Historical Events Map
Nearby Events in the EXPO-CAT Earthquake Catalog
#Date/TimeMagLat, Lon, DepthCountryMax MMI (Exposed)DeathsSecondary Effects
ShakingTotal
11973-04-10
19:55 UTC
5.89.81° S, 119.25° E
38km
IDVII (45 k)00
21973-06-14
14:49 UTC
5.610.45° S, 120.44° E
35km
IDVII (68)00
31973-12-19
04:42 UTC
69.45° S, 119.3° E
28km
IDVIII (54)00
41975-01-27
15:10 UTC
5.710.02° S, 119.24° E
20km
IDV (252 k)00
51975-07-30
09:17 UTC
6.19.98° S, 123.82° E
4km
IDIX (233)00
61975-07-30
10:23 UTC
5.59.92° S, 123.76° E
15km
IDVII (6 k)00
71976-02-01
14:25 UTC
5.79.88° S, 123.82° E
15km
IDVIII (157)00
81977-01-02
09:55 UTC
6.310.09° S, 119.01° E
2km
IDVII (5 k)00
91977-08-19
06:08 UTC
8.311.13° S, 118.38° E
21km
IDVII (246)0189tsunami
101977-08-20
19:16 UTC
6.611.11° S, 118.99° E
3km
IDV (6)00
111981-04-01
21:49 UTC
5.59.7° S, 118.93° E
31km
IDVII (18 k)00
121983-02-04
19:05 UTC
5.510.27° S, 124.45° E
12km
IDVI (16 k)00
131984-10-04
16:31 UTC
6.39.88° S, 118.69° E
33km
IDVII (9 k)00
141985-11-09
12:56 UTC
5.79.78° S, 123.82° E
27km
IDVII (78 k)00
151986-12-19
03:41 UTC
6.410.06° S, 119.02° E
23km
IDVII (39 k)00
161992-12-12
05:29 UTC
7.78.5° S, 121.83° E
33km
IDVIII (13 k)01740landslide, tsunami
171992-12-12
05:43 UTC
5.78.6° S, 121.95° E
19km
IDVIII (280)00
181992-12-12
06:38 UTC
6.18.53° S, 121.91° E
25km
IDVIII (3 k)00
191993-05-19
12:03 UTC
5.68.44° S, 121.97° E
39km
IDVII (48)00
201993-09-04
21:39 UTC
6.29.63° S, 122.45° E
28km
IDV (158 k)00
211994-12-12
14:52 UTC
5.59.96° S, 119.16° E
31km
IDVII (21)00
221995-02-15
12:22 UTC
5.310.44° S, 124.28° E
18km
IDV (237 k)00
231997-02-10
19:25 UTC
5.99.6° S, 119.41° E
31km
IDVIII (9 k)00
241998-12-07
23:37 UTC
5.88.38° S, 121.38° E
37km
IDVII (5 k)00
251999-09-07
23:47 UTC
5.210.5° S, 124.13° E
26km
IDIV (69 k)00
262000-10-07
11:57 UTC
5.810.04° S, 119.19° E
21km
IDVI (293)00
272000-10-30
12:01 UTC
5.99.85° S, 118.91° E
43km
IDVII (3 k)00
282004-04-23
01:50 UTC
6.69.54° S, 122.68° E
64km
IDVI (8 k)00
292005-07-18
02:06 UTC
5.49.93° S, 124.24° E
10km
IDVII (15 k)00
MMICityPopulation
IIILoboma0
IIIBogi0
IIIDanirai0
IIIRaejeru0
IIIMaae0
IIILupe0
IIILedeunu0
IIIUjudima0
IIIPara0
IIIGelanalalu0
IIILenakapa0
IIIWaduwala0
IIIDuku0
IIIDanidehe0
IIIAimadamodo0
IIIPudi0
IIIMehona0
IIIParajara0
IIILederaba0
IIIDaikela0
IIIRaemude0
IIIRaenalulu0
IIIKahabe0
IIIMbueaian0
IIIRaehawu0
IIILigu0
IIIDairiti0
IIILokorae0
IIIDinititi0
IIIRaeliu0
IIIUbajami0
IIIEilau0
IIILoboae0
IIIEikapaka0
IIIJarada0
IIIPadadue0
IIILoboma0
IIISeba0
IIIBolou0
IIIUnukume0
IIIGuluhawu0
IIINahura0
IIIJiwuwu0
IIIFaeanak Dua0
IIIOli0
IIIBa0
IIIOebaffok Satu0
IIIModosinal0
IIITunggaoen Timur0
IIIOemau0
IIINemberala0
IIISedeoen0
IIILeteki0
IIIOlo0
IIIAduoen0
IIIOebou0
IIILidor0
IIIPotikosin0
IIILalukoen Dua0
IIIOehandi Utara0
IIIRoioen0
IIIBatutua0
IIIBatutua Satu0
IIIOelaba0
IIIKotafeuk0
IIIInggudale0
IIIDeranitan0
IIINetenain0
IIINggalai Barat0
IIIOebatu0
IIIBusalangga0
IIILaes0
IIIOetutulul0
IIIGayabaru0
IIIDaudulu0
IIIOemaulain0
IIISouktuanan0
IIIAsamboka0
IIISanggaoen0
IIIBiuk0
IIILikioen0
IIIAlukama0
IIIBaa0
IIILekik0
IIIOelunggu Satu0
IIIKolobolon0
IIOele0
IIPuamata0
IIFeapopi0
IIFolaoen Satu0
IINitanggoeng0
IISeda0
IINggenamadale0
IIMomanalu0
IIKolla0
IIBengubelan0
IIBatulilok Satu0
IIKakaek0
IIDaeosin Satu0
IIKaliuda0
IIOlafulihaa0
IIPuan Selatan0
IIBaing0
IIMbulung0
IIUmakadambung0
IINgalu0
IIRatilangi0
IIBebengu0
IISua0
IIMburukullu0
IIWalakeri0
IIPahenya0
IIKeoen Satu0
IINesubatu0
IIFukadale0
IIKarafao0
IIPalamadu0
IIOesuti Dua0
IIKenamoen0
IIHailean0
IIEahun0
IIBatuidu0
IITuanai0
IIBaeoen0
IINggai0
IISowau0
IIMaradabangga0
IIUmanggudang0
IILatang0
IIKoblain0
IINggongi0
IINggongi Satu0
IIMaumaru0
IIPanjir0
IIKananggar0
IILaironja0
IIUitiuhtuan0
IILailunggi0
IIKaisalun0
IISepedale0
IITawui0
IIKlamik0
IIPiaklain0
IITuanak0
IIWahang Dua0
IIOtan0
IIUitao0
IIHuilelot0
IIOematnunu0
IISumlili0
IIPraingkareha0
IITasikona0
IIKuanheum0
IIBolok0
IIMukifeto0
IITimon0
IIManulai0
IIBatakte0
IIOenesu0
IIUiasa0
IIAlak0
IIKuanfeu0
IINamosain0
IILuti0
IIAirnona0
IINunbaundelha0
IINunbaunsabu0
IIAirsagu0
IIBakunase0
IITabun0
IIFatukoa0
IIFatufeto0
IIFontein0
IIAirmata0
IIMantasi0
IIManutapen0
IINunhila0
IIBonik0
IILai Lai Bisi Kopan0
IIKiupakas0
IIMaulafa0
IIKupang282k
IIPasirpanjang0
IITodekisar0
IIBonipoi0
IISolor0
IIMerdeka0
IIOetete0
IIOeba0
IIOebobo0
IIKuanino0
IINaikoten Dua0
IIOepura0
IINunutba0
IIKolhua0
IITualeu0
IIKelapalima0
IIOebufu0
IINaimata0
IIOesapa0
IILiliba0
IIPenfui0
IIKalangga0
IITatunggu0
IIPitai0

(k = x1,000)


PAGER content is automatically generated, and only considers losses due to structural damage. Limitations of input data, shaking estimates, and loss models may add uncertainty. PAGER results are generally available within 30 minutes of the earthquake’s occurrence. However, information on the extent of shaking will be uncertain in the minutes and hours following an earthquake and typically improves as additional sensor data and reported intensities are acquired and incorporated into models of the earthquake's source. Users of PAGER estimates should account for uncertainty and always seek the most current PAGER release for any earthquake.