City: Pamanzi Intensity: IV Responses: 3 City: Tsingoni Intensity: V Responses: 1 City: Bandraboua Intensity: V Responses: 2