Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen, Norway