Data from station MAKZ (Makanchi, Kazakhstan)

last updated at

Fri 12/26/14 15:32 MST (Fri 12/26/14 22:32 UTC)