Shakemap sc37511872

Instrumental Intensity

Station (CI.RKMO) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N33.67 W117.61Station (CI.Q0046) PGA: 0.02 PGV: 0.01 N34.15 W117.65Station (CI.IVY) PGA: nan PGV: nan N33.76 W117.48Station (CI.QUG) PGA: nan PGV: nan N34.40 W118.50Station (CI.STG) PGA: 0.01 PGV: 0.01 N33.66 W117.77Station (CI.CHF) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N34.33 W118.03Station (CI.SHU) PGA: nan PGV: nan N34.64 W118.16Station (CI.Q0002) PGA: 0.01 PGV: 0.01 N34.07 W118.40Station (CE.13881) PGA: 1.86 PGV: 0.44 N33.93 W117.96Station (CI.NWH) PGA: nan PGV: nan N33.73 W117.75Station (CE.13879) PGA: 1.38 PGV: 0.40 N33.87 W117.96Station (NP.5327) PGA: 0.03 PGV: 0.00 N34.17 W117.29Station (CI.DLA) PGA: 0.11 PGV: 0.05 N33.85 W118.10Station (CI.Q0026) PGA: nan PGV: nan N33.64 W117.57Station (CI.DJJ) PGA: nan PGV: nan N34.11 W118.46Station (CI.PSR) PGA: 0.02 PGV: 0.01 N34.09 W117.81Station (CI.IPT) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N34.20 W117.28Station (CI.Q0032) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N33.28 W117.29Station (CI.PUT) PGA: nan PGV: nan N34.69 W117.97Station (CI.HLN) PGA: nan PGV: nan N34.12 W117.22Station (CI.LMY) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N34.73 W119.10Station (NP.5409) PGA: 0.01 PGV: 0.01 N34.23 W117.48Station (CI.Q0071) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N33.53 W117.33Station (NP.5336) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.14 W117.22Station (CI.TA2) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.38 W117.68Station (CI.SBPX) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N34.23 W117.23Station (CI.WLS2) PGA: nan PGV: nan N34.58 W117.72Station (CI.SIL) PGA: nan PGV: nan N34.35 W116.83Station (CI.MMC) PGA: nan PGV: nan N33.57 W117.76Station (CI.DJJB) PGA: nan PGV: nan N34.11 W118.46Station (NP.5330) PGA: 0.02 PGV: 0.00 N34.10 W117.35Station (NP.5424) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.19 W118.51Station (CI.Q0010) PGA: 0.02 PGV: 0.00 N33.45 W117.64Station (CE.24833) PGA: nan PGV: nan N34.06 W118.32Station (CI.LTP) PGA: 0.11 PGV: 0.04 N33.88 W118.18Station (CI.BLC) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N34.24 W118.67Station (CE.24020) PGA: nan PGV: nan N34.08 W118.22Station (CI.LAF) PGA: 0.02 PGV: 0.01 N33.87 W118.33Station (CI.KML) PGA: nan PGV: nan N33.60 W117.88Station (CI.LBW1) PGA: nan PGV: nan N33.80 W118.09Station (CI.QSD03) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N33.53 W117.60Station (NP.5289) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N33.82 W116.97Station (CI.BBS) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N33.92 W116.98Station (CE.13880) PGA: nan PGV: nan N33.91 W117.93Station (NP.5036) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.19 W117.43Station (CI.POB2) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N33.69 W116.92Station (CI.Q0035) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.47 W118.20Station (CI.OAT) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N34.34 W118.61Station (CI.AGO) PGA: nan PGV: nan N34.15 W118.77Station (AZ.SMER) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N33.46 W117.17Station (CI.PDU) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.12 W117.64Station (CI.SES) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N34.44 W119.14Station (CI.Q0079) PGA: 0.09 PGV: 0.04 N33.72 W118.05Station (CI.FON) PGA: nan PGV: nan N34.10 W117.44Station (AZ.WMC) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N33.57 W116.67Station (NP.5076) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N34.08 W117.04Station (CI.SPF) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N34.06 W118.65Station (CI.PLM) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N33.35 W116.86Station (CI.FUL) PGA: nan PGV: nan N33.87 W117.92Station (NP.262) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.58 W118.11Station (NP.5442) PGA: nan PGV: nan N34.05 W116.94Station (CI.Q0001) PGA: 0.05 PGV: 0.01 N34.15 W118.03Station (CI.BHP) PGA: 0.03 PGV: 0.01 N33.99 W118.36Station (CI.CLT) PGA: 0.02 PGV: 0.00 N34.09 W117.32Station (CE.23173) PGA: nan PGV: nan N34.00 W117.81Station (CI.ADO) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.55 W117.43Station (CI.Q0070) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N33.50 W116.81Station (CI.MLS) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.00 W117.56Station (CI.CLO) PGA: nan PGV: nan N34.22 W119.01Station (CI.LKH) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N33.24 W116.76Station (CI.Q0034) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N33.69 W117.66Station (CI.ESI) PGA: nan PGV: nan N33.67 W117.33Station (CI.PALA) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N33.39 W117.03Station (NP.5282) PGA: 0.02 PGV: 0.01 N34.36 W117.63Station (CI.RIO) PGA: 0.03 PGV: 0.01 N34.10 W117.98Station (CI.OGC) PGA: nan PGV: nan N33.79 W117.84Station (CI.CFS) PGA: nan PGV: nan N34.11 W117.28Station (NP.5300) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N34.11 W117.10Station (CI.Q0050) PGA: 0.01 PGV: 0.01 N34.19 W118.96Station (NP.5337) PGA: 0.03 PGV: 0.00 N34.14 W117.29Station (CI.WNS) PGA: nan PGV: nan N34.12 W118.38Station (CI.Q0020) PGA: 0.03 PGV: 0.00 N33.96 W116.95Station (CI.CJM) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N34.27 W117.42Station (CI.CIA) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N33.40 W118.42Station (NP.5326) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.10 W117.28Station (NP.5428) PGA: 0.03 PGV: 0.00 N34.25 W118.60Station (CE.24040) PGA: nan PGV: nan N34.03 W118.21Station (CI.LMH) PGA: nan PGV: nan N33.74 W117.39Station (CE.14834) PGA: nan PGV: nan N33.92 W118.33Station (CI.ALP) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N34.69 W118.30Station (CI.WLT) PGA: 0.28 PGV: 0.08 N34.01 W117.95Station (CI.FRM) PGA: nan PGV: nan N34.78 W118.97Station (CI.OSI) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N34.61 W118.72Station (CI.MOP) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N34.28 W118.90Station (CI.KIK) PGA: nan PGV: nan N34.15 W118.10Station (CI.NOT) PGA: nan PGV: nan N34.23 W118.56Station (CI.BRE) PGA: 0.46 PGV: 0.14 N33.81 W117.98Station (NP.5421) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.13 W118.49Station (CI.MSJ) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N33.81 W116.97Station (CI.PGA) PGA: nan PGV: nan N33.49 W117.06Station (NP.5498) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N33.87 W117.12Station (NP.482) PGA: 0.11 PGV: 0.01 N34.08 W118.15Station (CI.PER) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N33.86 W117.21Station (CE.24945) PGA: nan PGV: nan N34.16 W118.26Station (CI.RUS) PGA: 0.08 PGV: 0.02 N34.05 W118.08Station (NP.5288) PGA: 0.07 PGV: 0.04 N33.70 W118.02Station (CI.Q0069) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.05 W118.78Station (CI.SLR) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N33.83 W116.80Station (CI.VLY) PGA: nan PGV: nan N33.74 W117.16Station (CI.Q0067) PGA: 0.71 PGV: 0.24 N33.95 W117.99Station (CI.HMT2) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N33.71 W117.00Station (CI.SBB2) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N34.69 W117.82Station (CE.13873) PGA: 3.42 PGV: 0.81 N33.93 W117.90Station (CI.LEO) PGA: nan PGV: nan N34.63 W118.31Station (NP.5438) PGA: 0.02 PGV: 0.00 N34.09 W117.31Station (CI.VTV) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N34.56 W117.33Station (CI.GOR) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N33.15 W117.23Station (CI.Q0057) PGA: 0.03 PGV: 0.01 N34.19 W118.48Station (CI.RSS) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N33.97 W117.33Station (CI.RPV) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N33.74 W118.40Station (CI.CAC) PGA: nan PGV: nan N34.14 W118.12Station (CI.GOU) PGA: nan PGV: nan N34.22 W118.19Station (NP.5425) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.28 W118.56Station (CI.LLS) PGA: 0.03 PGV: 0.02 N33.68 W117.94Station (CI.Q0064) PGA: 0.02 PGV: 0.00 N34.07 W118.94Station (NP.5429) PGA: 0.04 PGV: 0.03 N33.90 W118.25Station (CI.IDY) PGA: nan PGV: nan N33.75 W116.72Station (CI.SAN) PGA: nan PGV: nan N33.70 W117.89Station (CI.FMP) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N33.71 W118.29Station (CI.Q0022) PGA: 0.02 PGV: 0.01 N33.77 W117.50Station (CI.LPC) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.31 W117.55Station (CI.MIS) PGA: nan PGV: nan N33.74 W118.34Station (CI.SDD) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N33.55 W117.66Station (CI.Q0023) PGA: 0.01 PGV: 0.01 N33.95 W117.58Station (CI.QSD06) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N33.13 W117.33Station (CI.Q0030) PGA: nan PGV: nan N33.98 W117.75Station (CI.DGR) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N33.65 W117.01Station (AZ.RDM) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N33.63 W116.85Station (CI.RVR) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N33.99 W117.38Station (CI.GSA) PGA: nan PGV: nan N34.14 W118.13Station (CI.CJV2) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N34.53 W118.14Station (NP.5331) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N34.17 W117.25Station (CI.LUG) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N34.37 W117.37Station (CI.MOR) PGA: nan PGV: nan N33.50 W117.14Station (CI.NEN) PGA: nan PGV: nan N34.78 W118.50Station (CI.WSS) PGA: 0.02 PGV: 0.01 N34.17 W118.65Station (CI.SVD) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N34.11 W117.10Station (CI.Q0036) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.46 W117.38Station (CI.BAI) PGA: nan PGV: nan N34.78 W118.77Station (CI.PASC) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N34.17 W118.19Station (CI.SLM) PGA: nan PGV: nan N34.45 W118.42Station (CE.24110) PGA: nan PGV: nan N34.11 W118.06Station (CI.Q0074) PGA: 0.02 PGV: 0.01 N33.89 W118.37Station (CI.SRN) PGA: 0.05 PGV: 0.03 N33.83 W117.79Station (CI.BBR) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N34.26 W116.92Station (AZ.CRY) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N33.57 W116.74Station (CI.Q0008) PGA: nan PGV: nan N33.38 W117.25Station (CI.RIN) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.28 W118.48Station (CI.PLS) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N33.80 W117.61Station (CI.Q0031) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.40 W118.91Station (CI.LRR2) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.53 W118.03Station (CI.Q0055) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N33.28 W117.18Station (CI.Q0040) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N33.53 W117.01Station (AZ.KNW) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N33.71 W116.71Station (NP.5423) PGA: 0.03 PGV: 0.00 N34.31 W118.45Station (NP.5329) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.07 W117.28Station (CI.Q0078) PGA: nan PGV: nan N33.13 W117.11Station (CI.GR2) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.12 W118.30Station (NP.5373) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.12 W117.29Station (CI.FOX2) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N34.73 W118.24Station (CI.Q0015) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.37 W118.55Station (CI.BFS) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.24 W117.66Station (CI.LUC2) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.46 W116.96Station (CI.BAC) PGA: nan PGV: nan N33.61 W117.04Station (NP.5075) PGA: 0.02 PGV: 0.00 N34.09 W116.92Station (NP.5232) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N33.71 W116.72Station (CI.CRN) PGA: nan PGV: nan N33.88 W117.56Station (NP.5037) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N34.00 W117.22Station (CI.SMV) PGA: nan PGV: nan N34.27 W118.74Station (CI.HLL) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.18 W118.36Station (CI.GVR) PGA: nan PGV: nan N34.05 W118.12Station (NP.5396) PGA: 0.05 PGV: 0.02 N34.07 W118.18Station (CI.FHO) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N34.09 W116.94Station (CI.STS) PGA: 0.04 PGV: 0.01 N33.79 W118.20Station (AZ.BZN) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N33.49 W116.67Station (NP.5081) PGA: nan PGV: nan N34.08 W118.60Station (CI.LVY) PGA: nan PGV: nan N34.17 W119.16Station (CI.PDR) PGA: 0.01 PGV: 0.01 N33.96 W118.44Station (CI.LMS) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N33.82 W117.44Station (CI.Q0016) PGA: 0.01 PGV: 0.01 N33.84 W117.56Station (CI.SBI) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N33.48 W119.03Station (CI.LCG) PGA: 0.01 PGV: 0.01 N34.00 W118.38Station (CI.MNO) PGA: nan PGV: nan N33.95 W117.17Station (CI.USC) PGA: 0.01 PGV: 0.01 N34.02 W118.29Station (SB.GVDA) PGA: nan PGV: nan N33.67 W116.67Station (CI.Q0061) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.59 W117.81Station (CI.WTT2) PGA: 0.06 PGV: 0.02 N33.95 W118.26Station (CE.23732) PGA: nan PGV: nan N34.22 W117.33Station (CI.JNH2) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.45 W117.96Station (CI.PDE) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.44 W118.58Station (CI.Q0000) PGA: 0.03 PGV: 0.00 N34.19 W118.12Station (NP.5422) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.19 W118.45Station (CI.MUR) PGA: nan PGV: nan N33.60 W117.20Station (CI.SMF2) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.02 W118.45Station (CI.ELS2) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N33.65 W117.43Station (NP.5030) PGA: nan PGV: nan N34.52 W117.99Station (NP.5432) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.27 W118.78Station (CI.CFT) PGA: nan PGV: nan N34.04 W117.11Station (CI.OLI) PGA: 4.08 PGV: 0.66 N33.95 W117.92Station (CI.Q0018) PGA: nan PGV: nan N33.70 W117.95Station (CI.Q0028) PGA: nan PGV: nan N33.83 W117.18Station (CE.23077) PGA: nan PGV: nan N34.06 W117.70Station (NP.5426) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.29 W118.50Station (CI.LAT) PGA: nan PGV: nan N34.04 W118.78Station (CI.VCS) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N34.48 W118.12Station (CE.24765) PGA: nan PGV: nan N34.22 W118.43Station (CI.SNO) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N34.04 W116.81Station (CI.Q0077) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.23 W119.03Station (CI.FMO) PGA: nan PGV: nan N34.41 W118.92Station (CE.23938) PGA: 0.25 PGV: 0.11 N34.02 W117.87Station (CI.Q0045) PGA: 0.01 PGV: 0.01 N34.44 W118.41Station (NP.5371) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.21 W117.37Station (CI.HOL) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N34.46 W117.85Station (CI.BTP) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.68 W118.57Station (CI.CZN) PGA: nan PGV: nan N33.91 W116.78Station (CI.LFP) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.31 W118.49Station (CI.DEC) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.25 W118.33Station (NP.5427) PGA: 0.03 PGV: 0.00 N34.17 W118.55Station (CI.LGB) PGA: 0.16 PGV: 0.07 N33.98 W118.15Station (CI.MWC) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N34.22 W118.06Station Epicenter: N33.95 W117.91 M=3.0Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (136 kB) || PS (165 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (137 kB) || PS (1 Mb)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (137 kB) || PS (1 Mb)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (140 kB)Uncertainty Image

Decorated

Available Formats: JPG (140 kB) || PS (336 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (115 kB) || PS (323 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image
USGS | Caltech | CGS US Geological Survey, Pasadena Caltech Seismo Lab California Geological Survey