Shakemap nn2011221_344635

Instrumental Intensity

Station (YFT) PGA: nan PGV: nan N37.08 W115.97Station (TIM) PGA: 0.05 PGV: 0.01 N37.07 W116.47Station (FMT) PGA: nan PGV: nan N36.64 W116.78Station (TAR) PGA: 0.03 PGV: 0.00 N36.87 W116.63Station (RRK) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N36.07 W115.47Station (FUR) PGA: 0.03 PGV: 0.01 N36.47 W116.86Station (AMD) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N36.45 W116.28Station (SGR) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N36.98 W117.03Station (TYM) PGA: 0.02 PGV: 0.00 N37.14 W116.72Station (DOM) PGA: 0.11 PGV: 0.03 N37.00 W116.41Station (GWY) PGA: nan PGV: nan N36.19 W116.67Station (ECO) PGA: nan PGV: nan N37.21 W116.33Station (STC) PGA: 0.04 PGV: 0.01 N37.29 W116.44Station (PUV) PGA: 0.15 PGV: 0.03 N36.95 W115.96Station (TWP) PGA: 0.04 PGV: 0.01 N37.20 W116.12Station (WCT) PGA: nan PGV: nan N36.79 W116.63Station Epicenter: N36.84 W116.26 M=3.3Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (135 kB) || PS (363 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (113 kB) || PS (1 Mb) || Contours (6 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (114 kB) || PS (1 Mb) || Contours (11 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (67 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (113 kB) || PS (1 Mb)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (116 kB) || PS (1 Mb)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (128 kB) || PS (1 Mb)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (180 kB) || PS (811 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (176 kB) || PS (807 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image