Shakemap nc72571010

Instrumental Intensity

Station (NC.KCT) PGA: NaN PGV: NaN N40.48 W124.34Station (NC.K003) PGA: NaN PGV: NaN N40.94 W124.10Station (NP.1023) PGA: NaN PGV: NaN N40.58 W124.26Station (NC.K001) PGA: 0.13 PGV: 0.06 N41.81 W124.18Station (NC.K004) PGA: 0.09 PGV: 0.04 N40.25 W124.12Station (NP.1746) PGA: NaN PGV: NaN N40.59 W124.15Station (NC.KMPB) PGA: 0.12 PGV: 0.05 N40.42 W124.12Station (NP.1581) PGA: NaN PGV: NaN N40.74 W124.21Station (NP.1582) PGA: NaN PGV: NaN N40.70 W124.20Station (NP.1584) PGA: NaN PGV: NaN N40.50 W124.29Station Epicenter: N41.07 W125.29 M=4.9Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (53 kB) || PS (212 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (41 kB) || PS (197 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (42 kB) || PS (197 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (38 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (41 kB) || PS (196 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (41 kB) || PS (195 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (41 kB) || PS (196 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (42 kB) || PS (448 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (43 kB) || PS (447 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image
CGS USGS CalEMA Caltech UC Berkeley