Shakemap hv60276541

Instrumental Intensity

Station (HQM) PGA: 0.55 PGV: 0.11 N19.79 W155.10Station (2825) PGA: 3.07 PGV: 0.59 N20.02 W155.66Station (HGC) PGA: 0.46 PGV: 0.09 N19.87 W155.11Station (2832) PGA: 2.19 PGV: 0.39 N20.08 W155.46Station (2818) PGA: 0.70 PGV: 0.16 N19.73 W155.10Station (96743) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N19.93 W155.72Station (2830) PGA: 1.18 PGV: 0.25 N19.82 W155.47Station (2829) PGA: 4.55 PGV: 0.56 N19.75 W155.53Station Epicenter: N19.88 W155.53 M=3.6Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (63 kB) || PS (174 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (45 kB) || PS (75 kB) || Contours (3 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (45 kB) || PS (75 kB) || Contours (3 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (50 kB) || PS (29 kB)Uncertainty Image

Decorated

Available Formats: JPG (58 kB) || PS (334 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (54 kB) || PS (324 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image