Shakemap hv60222496

Instrumental Intensity

Station (96727) PGA: 1.09 PGV: 0.85 N20.06 W155.54Station (96771) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N19.54 W155.09Station (96778) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N19.43 W155.01Station (96740) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N19.74 W155.90Station (2824) PGA: 1.31 PGV: 0.44 N19.54 W155.58Station (HGC) PGA: 1.69 PGV: 0.98 N19.87 W155.11Station (96720) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N19.67 W155.31Station (2818) PGA: 4.19 PGV: 1.93 N19.73 W155.10Station (96783) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N19.82 W155.16Station (2838) PGA: 1.29 PGV: 0.85 N19.72 W155.08Station (96749) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N19.62 W155.00Station (96704) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N19.34 W155.81Station (2839) PGA: 0.68 PGV: 0.34 N19.72 W155.11Station (96743) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N19.93 W155.72Station (96785) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N19.49 W155.21Station (96760) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N19.56 W155.03Station (2846) PGA: 4.40 PGV: 1.95 N19.55 W155.11Station (96776) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N19.80 W155.53Station Epicenter: N19.34 W154.99 M=4.6Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (57 kB) || PS (189 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Station (96727) PGA: 1.09 PGV: 0.85 N20.06 W155.54Station (96771) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N19.54 W155.09Station (96778) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N19.43 W155.01Station (96740) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N19.74 W155.90Station (2824) PGA: 1.31 PGV: 0.44 N19.54 W155.58Station (HGC) PGA: 1.69 PGV: 0.98 N19.87 W155.11Station (96720) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N19.67 W155.31Station (2818) PGA: 4.19 PGV: 1.93 N19.73 W155.10Station (96783) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N19.82 W155.16Station (2838) PGA: 1.29 PGV: 0.85 N19.72 W155.08Station (96749) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N19.62 W155.00Station (96704) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N19.34 W155.81Station (2839) PGA: 0.68 PGV: 0.34 N19.72 W155.11Station (96743) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N19.93 W155.72Station (96785) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N19.49 W155.21Station (96760) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N19.56 W155.03Station (2846) PGA: 4.40 PGV: 1.95 N19.55 W155.11Station (96776) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N19.80 W155.53Station Epicenter: N19.34 W154.99 M=4.6Available Formats: JPG (37 kB) || PS (64 kB) || Contours (946 B)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Station (96727) PGA: 1.09 PGV: 0.85 N20.06 W155.54Station (96771) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N19.54 W155.09Station (96778) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N19.43 W155.01Station (96740) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N19.74 W155.90Station (2824) PGA: 1.31 PGV: 0.44 N19.54 W155.58Station (HGC) PGA: 1.69 PGV: 0.98 N19.87 W155.11Station (96720) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N19.67 W155.31Station (2818) PGA: 4.19 PGV: 1.93 N19.73 W155.10Station (96783) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N19.82 W155.16Station (2838) PGA: 1.29 PGV: 0.85 N19.72 W155.08Station (96749) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N19.62 W155.00Station (96704) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N19.34 W155.81Station (2839) PGA: 0.68 PGV: 0.34 N19.72 W155.11Station (96743) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N19.93 W155.72Station (96785) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N19.49 W155.21Station (96760) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N19.56 W155.03Station (2846) PGA: 4.40 PGV: 1.95 N19.55 W155.11Station (96776) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N19.80 W155.53Station Epicenter: N19.34 W154.99 M=4.6Available Formats: JPG (37 kB) || PS (64 kB) || Contours (1 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (44 kB) || PS (25 kB)Uncertainty Image

Decorated

Available Formats: JPG (48 kB) || PS (382 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (46 kB) || PS (373 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image