Shakemap usc000pepi

Instrumental Intensity

Station (OK026) PGA: nan PGV: nan N35.42 W97.45Station (2) PGA: 0.46 PGV: nan N36.08 W97.10Station (KAN05) PGA: 0.02 PGV: 0.01 N37.11 W97.87Station (OK029) PGA: nan PGV: nan N35.80 W97.45Station (1) PGA: nan PGV: nan N36.34 W96.81Station (OK025) PGA: 0.14 PGV: 0.02 N35.58 W97.34Station (KAN03) PGA: 0.03 PGV: 0.01 N37.24 W97.67Station (KAN01) PGA: 0.07 PGV: 0.01 N37.15 W97.76Station (QUOK) PGA: 0.61 PGV: 0.13 N36.17 W96.71Station (KAY1) PGA: nan PGV: nan N36.76 W97.21Station (OK027) PGA: nan PGV: nan N35.71 W97.28Station (KAN04) PGA: 0.08 PGV: 0.02 N37.06 W97.66Station (TUL1) PGA: 0.05 PGV: 0.01 N35.91 W95.79Station (ADOK) PGA: nan PGV: nan N35.65 W97.37Station (CROK) PGA: nan PGV: nan N36.50 W97.98Station (BCOK) PGA: 0.09 PGV: 0.01 N35.66 W97.61Station (T35B) PGA: nan PGV: nan N36.92 W96.51Station (KAN02) PGA: 0.08 PGV: 0.01 N37.20 W97.88Station Epicenter: N36.29 W96.95 M=3.7Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (118 kB) || PS (526 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (104 kB) || PS (240 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (106 kB) || PS (241 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (61 kB)Uncertainty Image

Decorated

Available Formats: JPG (159 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (150 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image