Shakemap usc000msmc

Instrumental Intensity

Station (OK026) PGA: nan PGV: nan N35.42 W97.45Station (3) PGA: 1.95 PGV: nan N35.73 W97.57Station (2) PGA: nan PGV: nan N35.62 W97.49Station (OK029) PGA: 6.82 PGV: 0.64 N35.80 W97.45Station (1) PGA: nan PGV: nan N35.67 W97.50Station (4) PGA: 1.85 PGV: nan N35.70 W97.43Station (ADOK) PGA: nan PGV: nan N35.65 W97.37Station (OK009) PGA: nan PGV: nan N35.58 W97.42Station (CROK) PGA: 0.05 PGV: 0.01 N36.50 W97.98Station (BCOK) PGA: 0.59 PGV: 0.15 N35.66 W97.61Station (FNO) PGA: nan PGV: nan N35.26 W97.40Station (OK025) PGA: nan PGV: nan N35.58 W97.34Station (5) PGA: 1.87 PGV: nan N35.86 W97.45Station Epicenter: N35.78 W97.47 M=3.4Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (115 kB) || PS (563 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (97 kB) || PS (239 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (98 kB) || PS (239 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (58 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (98 kB) || PS (240 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (97 kB) || PS (239 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (97 kB) || PS (239 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (154 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (142 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image