Shakemap usc0008uyu

Instrumental Intensity

Station (74008) PGA: nan PGV: nan N35.91 W95.84Station (OK001) PGA: 0.20 PGV: 0.07 N35.56 W97.29Station (74445) PGA: nan PGV: nan N35.68 W95.82Station (74955) PGA: nan PGV: nan N35.54 W94.75Station (74851) PGA: nan PGV: nan N35.40 W97.09Station (OK002) PGA: 0.27 PGV: 0.08 N35.55 W97.20Station (74538) PGA: 1.12 PGV: nan N34.58 W96.20Station (OK005) PGA: 0.25 PGV: 0.09 N35.66 W97.19Station (74884) PGA: 0.64 PGV: nan N35.22 W96.52Station (74462) PGA: 0.93 PGV: nan N35.29 W95.08Station (74525) PGA: 0.59 PGV: nan N34.31 W96.11Station (74401) PGA: nan PGV: nan N35.72 W95.43Station (74701) PGA: 0.40 PGV: nan N34.02 W96.39Station (74804) PGA: 0.37 PGV: nan N35.41 W96.86Station (74848) PGA: 0.79 PGV: nan N35.08 W96.33Station (74873) PGA: nan PGV: nan N35.22 W97.01Station (74501) PGA: 1.51 PGV: nan N34.95 W95.86Station (72903) PGA: nan PGV: nan N35.35 W94.36Station (74825) PGA: nan PGV: nan N34.82 W96.50Station (74403) PGA: nan PGV: nan N35.67 W95.27Station (74547) PGA: 1.90 PGV: nan N34.74 W95.62Station (74801) PGA: nan PGV: nan N35.31 W96.95Station (OK011) PGA: 0.60 PGV: 0.11 N35.48 W96.69Station (74868) PGA: nan PGV: nan N35.30 W96.66Station (74849) PGA: 0.55 PGV: nan N34.98 W96.70Station (74820) PGA: 0.47 PGV: nan N34.80 W96.79Station (OK012) PGA: 0.63 PGV: 0.16 N35.50 W96.90Station (74432) PGA: 0.85 PGV: nan N35.31 W95.77Station Epicenter: N34.69 W95.83 M=4.0Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (123 kB) || PS (622 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (96 kB) || PS (347 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (97 kB) || PS (349 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (74 kB)Uncertainty Image

Decorated

Available Formats: JPG (168 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (157 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image