Shakemap usb000q9sv

Instrumental Intensity

Station (6) PGA: 2.62 PGV: 2.99 N35.48 E139.59Station (11) PGA: 3.34 PGV: 3.69 N35.71 E139.81Station (3) PGA: 0.93 PGV: nan N35.44 E139.43Station (7) PGA: 4.77 PGV: 4.93 N35.30 E139.71Station (9) PGA: 1.60 PGV: 1.87 N35.71 E139.70Station (12) PGA: 2.34 PGV: 2.99 N35.98 E139.81Station (2) PGA: 1.95 PGV: 2.19 N35.48 E139.37Station (14) PGA: 0.82 PGV: nan N35.80 E140.31Station (8) PGA: 0.66 PGV: nan N35.66 E139.70Station (1) PGA: 0.66 PGV: nan N35.70 E139.31Station (4) PGA: 1.10 PGV: nan N35.30 E139.60Station (13) PGA: 7.12 PGV: 8.21 N35.71 E139.92Station (10) PGA: nan PGV: nan N35.62 E139.76Station (5) PGA: 2.65 PGV: 2.99 N35.39 E139.60Station Epicenter: N34.91 E139.42 M=6.0Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (88 kB) || PS (341 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (78 kB) || PS (250 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (79 kB) || PS (249 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (54 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (77 kB) || PS (250 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (78 kB) || PS (249 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (78 kB) || PS (249 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (95 kB) || PS (751 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (97 kB) || PS (751 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image