Shakemap usb000krfn

Instrumental Intensity

Station (11) PGA: nan PGV: nan N35.62 W97.43Station (OK001) PGA: nan PGV: nan N35.56 W97.29Station (7) PGA: nan PGV: nan N35.62 W97.48Station (2) PGA: nan PGV: nan N35.62 W97.59Station (X34A) PGA: nan PGV: nan N34.60 W97.83Station (1) PGA: nan PGV: nan N35.57 W97.65Station (16) PGA: nan PGV: nan N35.62 W97.37Station (13) PGA: nan PGV: nan N35.71 W97.42Station (6) PGA: nan PGV: nan N35.48 W97.48Station (OKCFA) PGA: nan PGV: nan N35.42 W97.45Station (3) PGA: nan PGV: nan N35.53 W97.54Station (9) PGA: nan PGV: nan N35.71 W97.48Station (12) PGA: 1.87 PGV: nan N35.66 W97.43Station (14) PGA: nan PGV: nan N35.48 W97.37Station (15) PGA: nan PGV: nan N35.57 W97.37Station (8) PGA: nan PGV: nan N35.66 W97.48Station (OK009) PGA: 4.93 PGV: 1.47 N35.58 W97.42Station (4) PGA: nan PGV: nan N35.62 W97.54Station (OK011) PGA: 0.11 PGV: 0.02 N35.48 W96.69Station (10) PGA: nan PGV: nan N35.57 W97.43Station (OK012) PGA: 0.19 PGV: 0.05 N35.50 W96.90Station (FNO) PGA: nan PGV: nan N35.26 W97.40Station (5) PGA: nan PGV: nan N35.66 W97.54Station Epicenter: N35.60 W97.37 M=3.5Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (119 kB) || PS (515 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (105 kB) || PS (241 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (105 kB) || PS (241 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (59 kB)Uncertainty Image

Decorated

Available Formats: JPG (161 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (151 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image