Shakemap usb000ahkr

Instrumental Intensity

Station (1) PGA: 1.50 PGV: nan N15.15 E120.55Station (3) PGA: nan PGV: nan N14.62 E120.97Station (2) PGA: 0.83 PGV: nan N16.10 E120.52Station Epicenter: N15.59 E119.56 M=5.9Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (81 kB) || PS (346 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (60 kB) || PS (550 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (61 kB) || PS (550 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (52 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (60 kB) || PS (550 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (59 kB) || PS (550 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (60 kB) || PS (551 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (93 kB) || PS (757 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (93 kB) || PS (757 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image