Shakemap usb0006kv4

Instrumental Intensity

Station (OK009) PGA: 0.11 PGV: 0.02 N35.58 W97.42Station (TUL1) PGA: 0.02 PGV: 0.00 N35.91 W95.79Station (V35A) PGA: 0.16 PGV: 0.03 N35.76 W96.84Station (OK001) PGA: 0.10 PGV: 0.02 N35.56 W97.29Station (W35A) PGA: 0.03 PGV: 0.01 N35.15 W96.87Station (V36A) PGA: 0.02 PGV: 0.01 N35.79 W95.94Station (U35A) PGA: 0.05 PGV: 0.01 N36.37 W96.73Station Epicenter: N35.55 W96.82 M=3.7Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (108 kB) || PS (361 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (96 kB) || PS (244 kB) || Contours (3 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (96 kB) || PS (244 kB) || Contours (3 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (63 kB) || PS (36 kB)Uncertainty Image

Decorated

Available Formats: JPG (136 kB) || PS (754 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (118 kB) || PS (729 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image