Shakemap us60051017

Instrumental Intensity

Station (YNR) PGA: 1.41 PGV: 0.13 N44.72 W110.68Station (YUF) PGA: 0.12 PGV: 0.02 N44.71 W110.51Station (YNM) PGA: nan PGV: nan N44.73 W110.70Station (YMR) PGA: nan PGV: nan N44.67 W110.97Station (YMP) PGA: 0.10 PGV: 0.01 N44.74 W110.16Station (FLWY) PGA: nan PGV: nan N44.08 W110.70Station (YPP) PGA: 0.02 PGV: 0.00 N44.27 W110.80Station (H17A) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N44.40 W110.58Station (LKWY) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N44.57 W110.40Station (YHL) PGA: 0.03 PGV: 0.00 N44.85 W111.18Station (YHB) PGA: 0.07 PGV: 0.02 N44.75 W111.20Station (YNE) PGA: 0.02 PGV: 0.00 N45.01 W110.01Station Epicenter: N44.76 W110.78 M=3.5Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (98 kB) || PS (245 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (100 kB) || PS (203 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (100 kB) || PS (203 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (58 kB)Uncertainty Image

Decorated

Available Formats: JPG (115 kB) || PS (524 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (110 kB) || PS (517 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image