Shakemap atlas200603310117

Instrumental Intensity

Station (OBS_07) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N33.52 E49.00Station (OBS_06) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N33.66 E48.91Station (OBS_02) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.52 E49.10Station (OBS_01) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N33.61 E48.93Station (OBS_05) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.87 E48.83Station (OBS_10) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.84 E48.79Station (OBS_03) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N33.53 E48.99Station (OBS_04) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.97 E49.07Station (OBS_08) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.02 E48.92Station (OBS_11) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N33.62 E48.95Station (OBS_09) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N33.62 E48.92Station Epicenter: N33.50 E48.78 M=6.1Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (202 kB) || PS (596 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Station (OBS_07) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N33.52 E49.00Station (OBS_06) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N33.66 E48.91Station (OBS_02) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.52 E49.10Station (OBS_01) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N33.61 E48.93Station (OBS_05) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.87 E48.83Station (OBS_10) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.84 E48.79Station (OBS_03) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N33.53 E48.99Station (OBS_04) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.97 E49.07Station (OBS_08) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.02 E48.92Station (OBS_11) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N33.62 E48.95Station (OBS_09) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N33.62 E48.92Station Epicenter: N33.50 E48.78 M=6.1Available Formats: JPG (156 kB) || PS (1 Mb) || Contours (8 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Station (OBS_07) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N33.52 E49.00Station (OBS_06) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N33.66 E48.91Station (OBS_02) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.52 E49.10Station (OBS_01) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N33.61 E48.93Station (OBS_05) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.87 E48.83Station (OBS_10) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.84 E48.79Station (OBS_03) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N33.53 E48.99Station (OBS_04) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.97 E49.07Station (OBS_08) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.02 E48.92Station (OBS_11) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N33.62 E48.95Station (OBS_09) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N33.62 E48.92Station Epicenter: N33.50 E48.78 M=6.1Available Formats: JPG (153 kB) || PS (1 Mb) || Contours (2 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (74 kB) || PS (26 kB)Uncertainty Image

Decorated

Available Formats: JPG (293 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (285 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image