Shakemap atlas200504192111

Instrumental Intensity

Station (Pusan) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N35.11 E129.03Station (Sasebo) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N33.16 E129.72Station (Fukuoka) PGA: 8.13 PGV: 7.08 N33.59 E130.41Station Epicenter: N33.65 E130.18 M=5.4Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (155 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Station (Pusan) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N35.11 E129.03Station (Sasebo) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N33.16 E129.72Station (Fukuoka) PGA: 8.13 PGV: 7.08 N33.59 E130.41Station Epicenter: N33.65 E130.18 M=5.4Available Formats: JPG (121 kB) || Contours (6 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Station (Pusan) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N35.11 E129.03Station (Sasebo) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N33.16 E129.72Station (Fukuoka) PGA: 8.13 PGV: 7.08 N33.59 E130.41Station Epicenter: N33.65 E130.18 M=5.4Available Formats: JPG (120 kB) || Contours (2 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (95 kB)Uncertainty Image

Downloads


Maps