Shakemap atlas199806271355

Instrumental Intensity

Station (OBS_7) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N36.95 E35.56Station (OBS_4) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N37.12 E35.74Station (OBS_8) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N36.99 E35.52Station (OBS_3) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N36.83 E35.28Station (OBS_2) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N37.00 E35.26Station (OBS_5) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N37.03 E35.78Station (OBS_1) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N37.19 E35.64Station (OBS_9) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N37.04 E35.59Station (OBS_6) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N36.90 E35.50Station Epicenter: N36.90 E35.33 M=6.3Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (192 kB) || PS (554 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Station (OBS_7) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N36.95 E35.56Station (OBS_4) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N37.12 E35.74Station (OBS_8) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N36.99 E35.52Station (OBS_3) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N36.83 E35.28Station (OBS_2) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N37.00 E35.26Station (OBS_5) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N37.03 E35.78Station (OBS_1) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N37.19 E35.64Station (OBS_9) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N37.04 E35.59Station (OBS_6) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N36.90 E35.50Station Epicenter: N36.90 E35.33 M=6.3Available Formats: JPG (153 kB) || PS (994 kB) || Contours (14 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Station (OBS_7) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N36.95 E35.56Station (OBS_4) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N37.12 E35.74Station (OBS_8) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N36.99 E35.52Station (OBS_3) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N36.83 E35.28Station (OBS_2) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N37.00 E35.26Station (OBS_5) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N37.03 E35.78Station (OBS_1) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N37.19 E35.64Station (OBS_9) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N37.04 E35.59Station (OBS_6) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N36.90 E35.50Station Epicenter: N36.90 E35.33 M=6.3Available Formats: JPG (148 kB) || PS (993 kB) || Contours (5 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (80 kB) || PS (29 kB)Uncertainty Image

Decorated

Available Formats: JPG (284 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (279 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image