Shakemap atlas199309292225

Instrumental Intensity

Station (OBS_36) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.05 E76.36Station (OBS_24) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.96 E76.65Station (OBS_4) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N17.99 E76.46Station (OBS_17) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.02 E76.59Station (OBS_37) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.07 E76.33Station (OBS_30) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.90 E76.51Station (OBS_41) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.05 E76.64Station (OBS_19) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N17.97 E76.59Station (OBS_16) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.03 E76.61Station (OBS_10) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.04 E76.45Station (OBS_1) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N17.93 E76.46Station (OBS_11) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.05 E76.47Station (OBS_29) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.92 E76.53Station (OBS_32) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.89 E76.39Station (OBS_28) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.89 E76.55Station (OBS_2) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N17.94 E76.47Station (OBS_38) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.11 E76.49Station (OBS_35) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.02 E76.44Station (OBS_43) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N18.10 E76.74Station (OBS_44) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N17.97 E76.79Station (OBS_18) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.01 E76.62Station (OBS_3) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N17.97 E76.46Station (OBS_26) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.91 E76.55Station (OBS_13) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.06 E76.53Station (OBS_27) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.89 E76.57Station (OBS_39) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.12 E76.58Station (OBS_34) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.00 E76.42Station (OBS_6) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.01 E76.52Station (OBS_14) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.06 E76.54Station (OBS_22) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N17.94 E76.52Station (OBS_31) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.89 E76.46Station (OBS_12) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.07 E76.52Station (OBS_7) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.01 E76.53Station (OBS_8) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.02 E76.56Station (OBS_25) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.94 E76.58Station (OBS_21) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N17.98 E76.53Station (OBS_33) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.99 E76.34Station (OBS_42) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.06 E76.68Station (OBS_5) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.01 E76.49Station (OBS_20) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N17.97 E76.55Station (OBS_15) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.03 E76.57Station (OBS_40) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.07 E76.66Station (OBS_23) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.00 E76.65Station (OBS_45) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N17.83 E76.62Station (OBS_9) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.03 E76.52Station Epicenter: N18.06 E76.48 M=6.2Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (205 kB) || PS (627 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Station (OBS_36) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.05 E76.36Station (OBS_24) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.96 E76.65Station (OBS_4) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N17.99 E76.46Station (OBS_17) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.02 E76.59Station (OBS_37) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.07 E76.33Station (OBS_30) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.90 E76.51Station (OBS_41) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.05 E76.64Station (OBS_19) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N17.97 E76.59Station (OBS_16) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.03 E76.61Station (OBS_10) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.04 E76.45Station (OBS_1) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N17.93 E76.46Station (OBS_11) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.05 E76.47Station (OBS_29) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.92 E76.53Station (OBS_32) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.89 E76.39Station (OBS_28) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.89 E76.55Station (OBS_2) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N17.94 E76.47Station (OBS_38) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.11 E76.49Station (OBS_35) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.02 E76.44Station (OBS_43) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N18.10 E76.74Station (OBS_44) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N17.97 E76.79Station (OBS_18) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.01 E76.62Station (OBS_3) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N17.97 E76.46Station (OBS_26) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.91 E76.55Station (OBS_13) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.06 E76.53Station (OBS_27) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.89 E76.57Station (OBS_39) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.12 E76.58Station (OBS_34) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.00 E76.42Station (OBS_6) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.01 E76.52Station (OBS_14) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.06 E76.54Station (OBS_22) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N17.94 E76.52Station (OBS_31) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.89 E76.46Station (OBS_12) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.07 E76.52Station (OBS_7) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.01 E76.53Station (OBS_8) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.02 E76.56Station (OBS_25) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.94 E76.58Station (OBS_21) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N17.98 E76.53Station (OBS_33) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.99 E76.34Station (OBS_42) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.06 E76.68Station (OBS_5) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.01 E76.49Station (OBS_20) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N17.97 E76.55Station (OBS_15) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.03 E76.57Station (OBS_40) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.07 E76.66Station (OBS_23) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.00 E76.65Station (OBS_45) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N17.83 E76.62Station (OBS_9) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.03 E76.52Station Epicenter: N18.06 E76.48 M=6.2Available Formats: JPG (159 kB) || PS (612 kB) || Contours (2 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Station (OBS_36) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.05 E76.36Station (OBS_24) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.96 E76.65Station (OBS_4) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N17.99 E76.46Station (OBS_17) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.02 E76.59Station (OBS_37) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.07 E76.33Station (OBS_30) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.90 E76.51Station (OBS_41) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.05 E76.64Station (OBS_19) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N17.97 E76.59Station (OBS_16) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.03 E76.61Station (OBS_10) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.04 E76.45Station (OBS_1) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N17.93 E76.46Station (OBS_11) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.05 E76.47Station (OBS_29) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.92 E76.53Station (OBS_32) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.89 E76.39Station (OBS_28) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.89 E76.55Station (OBS_2) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N17.94 E76.47Station (OBS_38) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.11 E76.49Station (OBS_35) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.02 E76.44Station (OBS_43) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N18.10 E76.74Station (OBS_44) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N17.97 E76.79Station (OBS_18) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.01 E76.62Station (OBS_3) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N17.97 E76.46Station (OBS_26) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.91 E76.55Station (OBS_13) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.06 E76.53Station (OBS_27) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.89 E76.57Station (OBS_39) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.12 E76.58Station (OBS_34) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.00 E76.42Station (OBS_6) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.01 E76.52Station (OBS_14) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.06 E76.54Station (OBS_22) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N17.94 E76.52Station (OBS_31) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.89 E76.46Station (OBS_12) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.07 E76.52Station (OBS_7) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.01 E76.53Station (OBS_8) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.02 E76.56Station (OBS_25) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.94 E76.58Station (OBS_21) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N17.98 E76.53Station (OBS_33) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N17.99 E76.34Station (OBS_42) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.06 E76.68Station (OBS_5) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.01 E76.49Station (OBS_20) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N17.97 E76.55Station (OBS_15) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.03 E76.57Station (OBS_40) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.07 E76.66Station (OBS_23) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N18.00 E76.65Station (OBS_45) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N17.83 E76.62Station (OBS_9) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N18.03 E76.52Station Epicenter: N18.06 E76.48 M=6.2Available Formats: JPG (159 kB) || PS (612 kB) || Contours (3 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (61 kB) || PS (19 kB)Uncertainty Image

Decorated

Available Formats: JPG (286 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (284 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image