Shakemap atlas199206281157

Instrumental Intensity

Station (OBS_61) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.82 W116.39Station (OBS_203) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.76 W117.37Station (OBS_161) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.20 W117.38Station (OBS_17) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.93 W116.88Station (OBS_241) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.16 W117.35Station (OBS_37) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.66 W117.99Station (OBS_16) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.50 W117.19Station (OBS_29) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.86 W116.89Station (OBS_202) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.09 W118.60Station (OBS_243) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.10 W117.72Station (OBS_210) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.78 W118.26Station (OBS_133) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.96 W118.35Station (OBS_48) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.89 W118.16Station (OBS_155) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.24 W115.52Station (OBS_86) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.07 W118.40Station (IGU) PGA: 4.27 PGV: 15.30 N33.91 W118.28Station (OBS_57) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.12 W117.30Station (OBS_128) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.48 W114.41Station (OBS_209) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.04 W115.62Station (OBS_177) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.12 W117.81Station (OBS_127) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.99 W117.97Station (OBS_199) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.73 W118.08Station (OBS_13) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N33.78 W116.96Station (OBS_162) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.69 W118.22Station (OBS_54) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.86 W118.16Station (OBS_131) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W117.11Station (OBS_156) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.94 W117.56Station (HIST_1) PGA: 14.01 PGV: unknown N33.92 W116.55Station (OBS_77) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.47 W118.20Station (OBS_269) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.38 W118.53Station (OBS_82) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.87 W117.83Station (OBS_182) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.75 W117.86Station (OBS_42) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.70 W118.14Station (OBS_5) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.55 W116.56Station (OBS_51) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.11 W117.59Station (OBS_9) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N34.44 W116.97Station (OBS_214) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.35 W114.89Station (OBS_24) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N35.24 W115.50Station (T247) PGA: 3.38 PGV: 5.40 N34.59 W117.73Station (OBS_167) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.30 W116.98Station (OBS_30) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.96 W116.50Station (OBS_208) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.41 W118.30Station (OBS_145) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.93 W118.21Station (OBS_286) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.84 W118.33Station (OBS_1) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.57 W116.61Station (MTB) PGA: 4.30 PGV: 7.50 N34.23 W117.66Station (OBS_11) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N34.83 W116.69Station (OBS_65) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.54 W117.29Station (XBR) PGA: 4.19 PGV: unknown N33.92 W117.90Station (OBS_173) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.85 W118.39Station (OBS_114) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.68 W117.76Station (BRS) PGA: 13.53 PGV: 25.10 N34.89 W117.05Station (OBS_195) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.11 W118.15Station (OBS_108) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.47 W117.70Station (OBS_97) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.13 W115.51Station (OBS_91) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.05 W117.23Station (OBS_43) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.05 W117.26Station (OBS_96) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.13 W117.98Station (OBS_104) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.09 W117.89Station (OBS_147) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W117.99Station (OBS_8) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N34.12 W116.44Station (H10) PGA: 4.99 PGV: 4.90 N33.85 W116.85Station (OBS_33) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.24 W117.08Station (OBS_181) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W118.29Station (OBS_20) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.26 W116.84Station (OBS_211) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.36 W117.63Station (OBS_71) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.60 W114.52Station (OBS_139) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.52 W117.71Station (OBS_235) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.29 W117.22Station (OBS_129) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.86 W118.40Station (INI) PGA: 10.95 PGV: 15.10 N33.72 W116.16Station (OBS_4) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.50 W116.51Station (T242) PGA: 13.22 PGV: 17.40 N33.50 W115.91Station (OBS_115) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.07 W118.03Station (OBS_165) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.72 W116.39Station (OBS_130) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.81 W115.38Station (OBS_160) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.80 W117.14Station (XPO) PGA: 4.41 PGV: 8.50 N34.06 W117.75Station (OBS_259) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.13 W117.21Station (OBS_109) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.96 W117.26Station (OBS_83) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.13 W117.91Station (OBS_95) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.52 W115.51Station (OBS_242) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.26 W118.60Station (WJF) PGA: 4.74 PGV: 9.90 N34.38 W117.74Station (OBS_201) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.49 W117.15Station (OBS_261) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.57 W117.82Station (OBS_146) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.57 W116.08Station (OBS_80) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.55 W116.67Station (OBS_278) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.08 W118.07Station (LCI) PGA: 5.80 PGV: 11.20 N34.05 W118.17Station (OBS_206) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.45 W117.85Station (OBS_124) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.14 W117.86Station (OBS_76) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.73 W114.62Station (OBS_25) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.68 W116.17Station (OBS_253) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.62 W116.19Station (OBS_252) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.98 W118.22Station (OBS_58) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.43 W117.61Station (HIST_13) PGA: 6.49 PGV: 12.70 N34.41 W117.31Station (OBS_154) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.62 W117.92Station (OBS_93) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.19 W118.35Station (OBS_151) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.23 W117.64Station (OBS_274) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.82 W116.53Station (OBS_19) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.93 W116.98Station (OBS_280) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.11 W116.67Station (OBS_166) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.83 W116.54Station (LRB) PGA: 3.91 PGV: 6.70 N34.49 W117.98Station (OBS_55) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.21 W117.11Station (OBS_239) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.61 W116.47Station (OBS_190) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.16 W118.05Station (OBS_185) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.00 W118.48Station (OBS_66) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.91 W116.82Station (OBS_189) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N35.97 W116.27Station (OBS_132) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W116.72Station (OBS_99) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.02 W117.28Station (OBS_84) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.27 W116.07Station (OBS_141) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.61 W118.48Station (OBS_92) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.87 W118.00Station (OBS_123) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.89 W118.30Station (HIST_17) PGA: 10.12 PGV: 12.60 N33.42 W115.83Station (OBS_119) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.38 W117.25Station (ISA) PGA: 1.06 PGV: unknown N35.66 W118.47Station (OBS_260) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.89 W118.35Station (OBS_62) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.75 W117.83Station (XHA) PGA: 4.92 PGV: unknown N33.99 W117.94Station (OBS_44) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.05 W118.24Station (OBS_180) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.23 W117.32Station (HIST_10) PGA: 4.86 PGV: 4.00 N33.63 W116.28Station (LTH) PGA: 3.15 PGV: 10.40 N34.06 W118.25Station (OBS_101) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.01 W117.69Station (OBS_34) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.75 W116.97Station (OBS_69) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.15 W114.57Station (OBS_31) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.87 W117.92Station (OBS_12) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N34.16 W116.50Station (OBS_7) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N34.27 W116.39Station (BBL) PGA: 19.19 PGV: 13.60 N34.24 W116.94Station (OBS_105) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.02 W118.40Station (OBS_21) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.00 W117.06Station (OBS_158) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.23 W118.54Station (ANV) PGA: 3.87 PGV: 5.40 N34.58 W118.20Station (OBS_198) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.22 W118.37Station (OBS_288) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.20 W117.24Station (OBS_110) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.71 W115.40Station (OBS_15) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.56 W115.74Station (OBS_120) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.09 W117.43Station (T276) PGA: 9.65 PGV: 15.30 N34.10 W117.29Station (OBS_294) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.47 W114.92Station (RDC) PGA: 7.67 PGV: 9.20 N34.17 W117.58Station (OBS_88) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.61 W114.60Station (OBS_179) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.50 W117.66Station (OBS_106) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.97 W118.39Station (OBS_63) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.14 W116.05Station (OBS_81) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.87 W118.08Station (OBS_94) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.92 W116.79Station (OBS_59) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N32.71 W117.16Station (OBS_289) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.71 W118.46Station (OBS_194) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.95 W118.21Station (OBS_172) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.06 W117.18Station (OBS_277) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.20 W118.54Station (OBS_291) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.98 W114.83Station (OBS_90) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.92 W117.90Station (OBS_232) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.84 W116.77Station (XPA) PGA: 6.09 PGV: unknown N34.17 W118.08Station (OBS_197) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.80 W117.99Station (OBS_234) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.79 W114.56Station (OBS_144) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.79 W118.31Station (OBS_3) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.40 W116.47Station (OBS_26) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.07 W117.31Station (OBS_258) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.20 W118.20Station (OBS_27) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.22 W117.20Station (ELZ) PGA: 6.14 PGV: 7.40 N34.66 W118.39Station (OBS_39) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N32.85 W117.27Station (OBS_205) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.10 W117.65Station (OBS_135) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.67 W117.82Station (OBS_116) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.63 W117.69Station (OBS_168) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.51 W117.91Station (HIST_2) PGA: 5.24 PGV: 3.60 N33.89 W116.68Station (OBS_149) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.01 W118.10Station (OBS_256) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.75 W118.42Station (OBS_98) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.31 W117.97Station (OBS_23) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.25 W117.16Station (WNR) PGA: 8.22 PGV: 11.10 N34.31 W117.55Station (OBS_45) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.72 W116.16Station (OBS_113) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.16 W114.30Station (OBS_251) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.83 W118.07Station (OBS_52) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.74 W116.41Station (OBS_188) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.79 W115.69Station (OBS_273) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.26 W118.43Station (OBS_159) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.90 W118.08Station (OBS_153) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.85 W114.61Station (JFG) PGA: 4.62 PGV: unknown N34.31 W118.50Station (OBS_41) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.67 W117.33Station (LPS) PGA: 3.44 PGV: 10.00 N34.04 W118.27Station (OBS_207) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.28 W116.63Station (OBS_184) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.38 W118.61Station (OBS_32) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.58 W117.37Station (OBS_315) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N32.73 W115.53Station (OBS_73) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.48 W114.32Station (WWS) PGA: 11.38 PGV: 9.40 N34.37 W117.66Station (OBS_237) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.88 W118.67Station (OBS_200) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.85 W116.23Station (OBS_102) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.66 W115.72Station (OBS_121) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.71 W117.95Station (OBS_143) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.74 W117.03Station (OBS_35) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.43 W117.30Station (OBS_267) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.87 W116.42Station (OBS_18) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.90 W117.02Station (OBS_140) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.68 W118.44Station (OBS_245) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.96 W118.18Station (OBS_87) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.25 W117.21Station (OBS_171) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.37 W117.66Station (OBS_60) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.71 W117.20Station (OBS_14) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.58 W117.41Station (OBS_22) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.78 W116.46Station (OBS_157) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.92 W116.54Station (OBS_137) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.92 W118.01Station (OBS_284) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.17 W118.55Station (XAR) PGA: 2.76 PGV: unknown N34.13 W118.06Station (OBS_56) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.28 W115.95Station (OBS_249) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.06 W117.59Station (OBS_40) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.66 W116.31Station (OBS_276) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.04 W116.87Station (FTI) PGA: 12.22 PGV: 16.30 N35.27 W116.68Station (OBS_36) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.13 W117.21Station (XWC) PGA: 5.36 PGV: unknown N34.06 W117.95Station (OBS_112) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.94 W118.13Station (OBS_175) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.23 W117.22Station (OBS_47) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.06 W117.65Station (OBS_46) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.26 W117.50Station (OBS_204) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.25 W118.29Station (OBS_107) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.82 W118.04Station (OBS_49) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.87 W117.87Station (OBS_118) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.73 W115.24Station (OBS_163) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.79 W117.86Station (OBS_150) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.92 W117.16Station (OBS_279) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.10 W118.11Station (OBS_28) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.24 W117.28Station (OBS_50) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.06 W117.75Station (OBS_221) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.15 W114.29Station (OBS_148) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.60 W117.67Station (OBS_38) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.72 W116.21Station (OBS_89) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.59 W118.49Station (OBS_255) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.08 W116.60Station (OBS_75) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.60 W114.71Station (PHE) PGA: 9.71 PGV: 9.50 N34.47 W117.52Station (OBS_187) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W118.10Station (PFO) PGA: 4.85 PGV: unknown N33.61 W116.46Station (OBS_6) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N34.13 W116.31Station (OBS_313) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N35.73 W118.70Station (OBS_53) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.95 W117.40Station (OBS_67) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.03 W117.04Station (OBS_117) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.12 W117.09Station (LUC) PGA: 81.43 PGV: unknown N34.57 W116.61Station (OBS_191) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.75 W117.64Station (OBS_254) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.37 W117.63Station (OBS_85) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.09 W117.96Station (HIST_12) PGA: 11.78 PGV: 18.10 N33.56 W115.99Station (XLP) PGA: 4.30 PGV: unknown N34.03 W117.92Station (T253) PGA: 5.78 PGV: 5.50 N34.46 W117.91Station (PAST) PGA: 1.66 PGV: unknown N34.15 W118.17Station (OBS_10) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N34.05 W116.58Station (OBS_142) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.85 W118.13Station (PSA) PGA: 10.84 PGV: 13.90 N33.83 W116.50Station (OBS_225) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.49 W114.78Station (OBS_103) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.64 W117.92Station (OBS_134) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.65 W117.81Station (OBS_2) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.27 W116.43Station (OBS_240) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.20 W118.60Station (OBS_79) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.84 W117.91Station (OBS_196) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.74 W117.00Station (T148) PGA: 4.50 PGV: 4.90 N33.43 W116.08Station (OBS_236) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.26 W116.37Station (OBS_246) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.99 W118.39Station (OBS_170) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.96 W117.03Station (OBS_285) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.13 W118.45Station (OBS_268) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.23 W118.07Station (HIST_7) PGA: 8.64 PGV: 30.10 N33.72 W116.22Station (OBS_64) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.25 W117.24Station (OBS_215) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.49 W114.71Station (OBS_152) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.55 W117.21Station (OBS_193) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.24 W117.18Station (OBS_138) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.10 W117.77Station (HIST_21) PGA: 15.32 PGV: 12.00 N33.28 W115.98Station (OBS_178) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.28 W118.44Station Epicenter: N34.19 W116.52 M=7.3Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (193 kB) || PS (598 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Station (OBS_61) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.82 W116.39Station (OBS_203) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.76 W117.37Station (OBS_161) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.20 W117.38Station (OBS_17) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.93 W116.88Station (OBS_241) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.16 W117.35Station (OBS_37) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.66 W117.99Station (OBS_16) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.50 W117.19Station (OBS_29) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.86 W116.89Station (OBS_202) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.09 W118.60Station (OBS_243) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.10 W117.72Station (OBS_210) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.78 W118.26Station (OBS_133) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.96 W118.35Station (OBS_48) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.89 W118.16Station (OBS_155) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.24 W115.52Station (OBS_86) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.07 W118.40Station (IGU) PGA: 4.27 PGV: 15.30 N33.91 W118.28Station (OBS_57) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.12 W117.30Station (OBS_128) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.48 W114.41Station (OBS_209) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.04 W115.62Station (OBS_177) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.12 W117.81Station (OBS_127) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.99 W117.97Station (OBS_199) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.73 W118.08Station (OBS_13) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N33.78 W116.96Station (OBS_162) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.69 W118.22Station (OBS_54) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.86 W118.16Station (OBS_131) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W117.11Station (OBS_156) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.94 W117.56Station (HIST_1) PGA: 14.01 PGV: unknown N33.92 W116.55Station (OBS_77) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.47 W118.20Station (OBS_269) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.38 W118.53Station (OBS_82) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.87 W117.83Station (OBS_182) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.75 W117.86Station (OBS_42) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.70 W118.14Station (OBS_5) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.55 W116.56Station (OBS_51) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.11 W117.59Station (OBS_9) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N34.44 W116.97Station (OBS_214) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.35 W114.89Station (OBS_24) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N35.24 W115.50Station (T247) PGA: 3.38 PGV: 5.40 N34.59 W117.73Station (OBS_167) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.30 W116.98Station (OBS_30) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.96 W116.50Station (OBS_208) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.41 W118.30Station (OBS_145) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.93 W118.21Station (OBS_286) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.84 W118.33Station (OBS_1) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.57 W116.61Station (MTB) PGA: 4.30 PGV: 7.50 N34.23 W117.66Station (OBS_11) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N34.83 W116.69Station (OBS_65) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.54 W117.29Station (XBR) PGA: 4.19 PGV: unknown N33.92 W117.90Station (OBS_173) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.85 W118.39Station (OBS_114) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.68 W117.76Station (BRS) PGA: 13.53 PGV: 25.10 N34.89 W117.05Station (OBS_195) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.11 W118.15Station (OBS_108) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.47 W117.70Station (OBS_97) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.13 W115.51Station (OBS_91) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.05 W117.23Station (OBS_43) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.05 W117.26Station (OBS_96) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.13 W117.98Station (OBS_104) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.09 W117.89Station (OBS_147) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W117.99Station (OBS_8) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N34.12 W116.44Station (H10) PGA: 4.99 PGV: 4.90 N33.85 W116.85Station (OBS_33) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.24 W117.08Station (OBS_181) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W118.29Station (OBS_20) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.26 W116.84Station (OBS_211) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.36 W117.63Station (OBS_71) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.60 W114.52Station (OBS_139) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.52 W117.71Station (OBS_235) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.29 W117.22Station (OBS_129) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.86 W118.40Station (INI) PGA: 10.95 PGV: 15.10 N33.72 W116.16Station (OBS_4) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.50 W116.51Station (T242) PGA: 13.22 PGV: 17.40 N33.50 W115.91Station (OBS_115) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.07 W118.03Station (OBS_165) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.72 W116.39Station (OBS_130) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.81 W115.38Station (OBS_160) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.80 W117.14Station (XPO) PGA: 4.41 PGV: 8.50 N34.06 W117.75Station (OBS_259) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.13 W117.21Station (OBS_109) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.96 W117.26Station (OBS_83) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.13 W117.91Station (OBS_95) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.52 W115.51Station (OBS_242) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.26 W118.60Station (WJF) PGA: 4.74 PGV: 9.90 N34.38 W117.74Station (OBS_201) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.49 W117.15Station (OBS_261) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.57 W117.82Station (OBS_146) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.57 W116.08Station (OBS_80) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.55 W116.67Station (OBS_278) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.08 W118.07Station (LCI) PGA: 5.80 PGV: 11.20 N34.05 W118.17Station (OBS_206) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.45 W117.85Station (OBS_124) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.14 W117.86Station (OBS_76) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.73 W114.62Station (OBS_25) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.68 W116.17Station (OBS_253) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.62 W116.19Station (OBS_252) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.98 W118.22Station (OBS_58) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.43 W117.61Station (HIST_13) PGA: 6.49 PGV: 12.70 N34.41 W117.31Station (OBS_154) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.62 W117.92Station (OBS_93) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.19 W118.35Station (OBS_151) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.23 W117.64Station (OBS_274) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.82 W116.53Station (OBS_19) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.93 W116.98Station (OBS_280) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.11 W116.67Station (OBS_166) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.83 W116.54Station (LRB) PGA: 3.91 PGV: 6.70 N34.49 W117.98Station (OBS_55) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.21 W117.11Station (OBS_239) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.61 W116.47Station (OBS_190) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.16 W118.05Station (OBS_185) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.00 W118.48Station (OBS_66) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.91 W116.82Station (OBS_189) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N35.97 W116.27Station (OBS_132) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W116.72Station (OBS_99) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.02 W117.28Station (OBS_84) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.27 W116.07Station (OBS_141) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.61 W118.48Station (OBS_92) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.87 W118.00Station (OBS_123) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.89 W118.30Station (HIST_17) PGA: 10.12 PGV: 12.60 N33.42 W115.83Station (OBS_119) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.38 W117.25Station (ISA) PGA: 1.06 PGV: unknown N35.66 W118.47Station (OBS_260) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.89 W118.35Station (OBS_62) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.75 W117.83Station (XHA) PGA: 4.92 PGV: unknown N33.99 W117.94Station (OBS_44) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.05 W118.24Station (OBS_180) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.23 W117.32Station (HIST_10) PGA: 4.86 PGV: 4.00 N33.63 W116.28Station (LTH) PGA: 3.15 PGV: 10.40 N34.06 W118.25Station (OBS_101) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.01 W117.69Station (OBS_34) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.75 W116.97Station (OBS_69) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.15 W114.57Station (OBS_31) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.87 W117.92Station (OBS_12) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N34.16 W116.50Station (OBS_7) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N34.27 W116.39Station (BBL) PGA: 19.19 PGV: 13.60 N34.24 W116.94Station (OBS_105) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.02 W118.40Station (OBS_21) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.00 W117.06Station (OBS_158) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.23 W118.54Station (ANV) PGA: 3.87 PGV: 5.40 N34.58 W118.20Station (OBS_198) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.22 W118.37Station (OBS_288) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.20 W117.24Station (OBS_110) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.71 W115.40Station (OBS_15) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.56 W115.74Station (OBS_120) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.09 W117.43Station (T276) PGA: 9.65 PGV: 15.30 N34.10 W117.29Station (OBS_294) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.47 W114.92Station (RDC) PGA: 7.67 PGV: 9.20 N34.17 W117.58Station (OBS_88) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.61 W114.60Station (OBS_179) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.50 W117.66Station (OBS_106) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.97 W118.39Station (OBS_63) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.14 W116.05Station (OBS_81) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.87 W118.08Station (OBS_94) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.92 W116.79Station (OBS_59) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N32.71 W117.16Station (OBS_289) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.71 W118.46Station (OBS_194) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.95 W118.21Station (OBS_172) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.06 W117.18Station (OBS_277) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.20 W118.54Station (OBS_291) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.98 W114.83Station (OBS_90) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.92 W117.90Station (OBS_232) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.84 W116.77Station (XPA) PGA: 6.09 PGV: unknown N34.17 W118.08Station (OBS_197) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.80 W117.99Station (OBS_234) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.79 W114.56Station (OBS_144) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.79 W118.31Station (OBS_3) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.40 W116.47Station (OBS_26) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.07 W117.31Station (OBS_258) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.20 W118.20Station (OBS_27) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.22 W117.20Station (ELZ) PGA: 6.14 PGV: 7.40 N34.66 W118.39Station (OBS_39) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N32.85 W117.27Station (OBS_205) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.10 W117.65Station (OBS_135) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.67 W117.82Station (OBS_116) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.63 W117.69Station (OBS_168) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.51 W117.91Station (HIST_2) PGA: 5.24 PGV: 3.60 N33.89 W116.68Station (OBS_149) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.01 W118.10Station (OBS_256) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.75 W118.42Station (OBS_98) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.31 W117.97Station (OBS_23) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.25 W117.16Station (WNR) PGA: 8.22 PGV: 11.10 N34.31 W117.55Station (OBS_45) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.72 W116.16Station (OBS_113) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.16 W114.30Station (OBS_251) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.83 W118.07Station (OBS_52) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.74 W116.41Station (OBS_188) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.79 W115.69Station (OBS_273) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.26 W118.43Station (OBS_159) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.90 W118.08Station (OBS_153) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.85 W114.61Station (JFG) PGA: 4.62 PGV: unknown N34.31 W118.50Station (OBS_41) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.67 W117.33Station (LPS) PGA: 3.44 PGV: 10.00 N34.04 W118.27Station (OBS_207) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.28 W116.63Station (OBS_184) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.38 W118.61Station (OBS_32) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.58 W117.37Station (OBS_315) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N32.73 W115.53Station (OBS_73) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.48 W114.32Station (WWS) PGA: 11.38 PGV: 9.40 N34.37 W117.66Station (OBS_237) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.88 W118.67Station (OBS_200) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.85 W116.23Station (OBS_102) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.66 W115.72Station (OBS_121) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.71 W117.95Station (OBS_143) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.74 W117.03Station (OBS_35) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.43 W117.30Station (OBS_267) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.87 W116.42Station (OBS_18) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.90 W117.02Station (OBS_140) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.68 W118.44Station (OBS_245) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.96 W118.18Station (OBS_87) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.25 W117.21Station (OBS_171) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.37 W117.66Station (OBS_60) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.71 W117.20Station (OBS_14) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.58 W117.41Station (OBS_22) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.78 W116.46Station (OBS_157) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.92 W116.54Station (OBS_137) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.92 W118.01Station (OBS_284) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.17 W118.55Station (XAR) PGA: 2.76 PGV: unknown N34.13 W118.06Station (OBS_56) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.28 W115.95Station (OBS_249) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.06 W117.59Station (OBS_40) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.66 W116.31Station (OBS_276) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.04 W116.87Station (FTI) PGA: 12.22 PGV: 16.30 N35.27 W116.68Station (OBS_36) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.13 W117.21Station (XWC) PGA: 5.36 PGV: unknown N34.06 W117.95Station (OBS_112) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.94 W118.13Station (OBS_175) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.23 W117.22Station (OBS_47) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.06 W117.65Station (OBS_46) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.26 W117.50Station (OBS_204) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.25 W118.29Station (OBS_107) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.82 W118.04Station (OBS_49) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.87 W117.87Station (OBS_118) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.73 W115.24Station (OBS_163) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.79 W117.86Station (OBS_150) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.92 W117.16Station (OBS_279) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.10 W118.11Station (OBS_28) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.24 W117.28Station (OBS_50) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.06 W117.75Station (OBS_221) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.15 W114.29Station (OBS_148) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.60 W117.67Station (OBS_38) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.72 W116.21Station (OBS_89) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.59 W118.49Station (OBS_255) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.08 W116.60Station (OBS_75) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.60 W114.71Station (PHE) PGA: 9.71 PGV: 9.50 N34.47 W117.52Station (OBS_187) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W118.10Station (PFO) PGA: 4.85 PGV: unknown N33.61 W116.46Station (OBS_6) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N34.13 W116.31Station (OBS_313) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N35.73 W118.70Station (OBS_53) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.95 W117.40Station (OBS_67) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.03 W117.04Station (OBS_117) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.12 W117.09Station (LUC) PGA: 81.43 PGV: unknown N34.57 W116.61Station (OBS_191) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.75 W117.64Station (OBS_254) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.37 W117.63Station (OBS_85) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.09 W117.96Station (HIST_12) PGA: 11.78 PGV: 18.10 N33.56 W115.99Station (XLP) PGA: 4.30 PGV: unknown N34.03 W117.92Station (T253) PGA: 5.78 PGV: 5.50 N34.46 W117.91Station (PAST) PGA: 1.66 PGV: unknown N34.15 W118.17Station (OBS_10) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N34.05 W116.58Station (OBS_142) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.85 W118.13Station (PSA) PGA: 10.84 PGV: 13.90 N33.83 W116.50Station (OBS_225) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.49 W114.78Station (OBS_103) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.64 W117.92Station (OBS_134) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.65 W117.81Station (OBS_2) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.27 W116.43Station (OBS_240) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.20 W118.60Station (OBS_79) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.84 W117.91Station (OBS_196) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.74 W117.00Station (T148) PGA: 4.50 PGV: 4.90 N33.43 W116.08Station (OBS_236) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.26 W116.37Station (OBS_246) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.99 W118.39Station (OBS_170) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.96 W117.03Station (OBS_285) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.13 W118.45Station (OBS_268) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.23 W118.07Station (HIST_7) PGA: 8.64 PGV: 30.10 N33.72 W116.22Station (OBS_64) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.25 W117.24Station (OBS_215) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.49 W114.71Station (OBS_152) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.55 W117.21Station (OBS_193) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.24 W117.18Station (OBS_138) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.10 W117.77Station (HIST_21) PGA: 15.32 PGV: 12.00 N33.28 W115.98Station (OBS_178) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.28 W118.44Station Epicenter: N34.19 W116.52 M=7.3Available Formats: JPG (161 kB) || PS (639 kB) || Contours (10 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Station (OBS_61) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.82 W116.39Station (OBS_203) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.76 W117.37Station (OBS_161) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.20 W117.38Station (OBS_17) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.93 W116.88Station (OBS_241) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.16 W117.35Station (OBS_37) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.66 W117.99Station (OBS_16) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.50 W117.19Station (OBS_29) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.86 W116.89Station (OBS_202) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.09 W118.60Station (OBS_243) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.10 W117.72Station (OBS_210) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.78 W118.26Station (OBS_133) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.96 W118.35Station (OBS_48) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.89 W118.16Station (OBS_155) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.24 W115.52Station (OBS_86) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.07 W118.40Station (IGU) PGA: 4.27 PGV: 15.30 N33.91 W118.28Station (OBS_57) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.12 W117.30Station (OBS_128) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.48 W114.41Station (OBS_209) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.04 W115.62Station (OBS_177) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.12 W117.81Station (OBS_127) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.99 W117.97Station (OBS_199) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.73 W118.08Station (OBS_13) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N33.78 W116.96Station (OBS_162) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.69 W118.22Station (OBS_54) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.86 W118.16Station (OBS_131) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W117.11Station (OBS_156) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.94 W117.56Station (HIST_1) PGA: 14.01 PGV: unknown N33.92 W116.55Station (OBS_77) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.47 W118.20Station (OBS_269) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.38 W118.53Station (OBS_82) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.87 W117.83Station (OBS_182) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.75 W117.86Station (OBS_42) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.70 W118.14Station (OBS_5) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.55 W116.56Station (OBS_51) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.11 W117.59Station (OBS_9) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N34.44 W116.97Station (OBS_214) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.35 W114.89Station (OBS_24) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N35.24 W115.50Station (T247) PGA: 3.38 PGV: 5.40 N34.59 W117.73Station (OBS_167) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.30 W116.98Station (OBS_30) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.96 W116.50Station (OBS_208) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.41 W118.30Station (OBS_145) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.93 W118.21Station (OBS_286) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.84 W118.33Station (OBS_1) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.57 W116.61Station (MTB) PGA: 4.30 PGV: 7.50 N34.23 W117.66Station (OBS_11) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N34.83 W116.69Station (OBS_65) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.54 W117.29Station (XBR) PGA: 4.19 PGV: unknown N33.92 W117.90Station (OBS_173) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.85 W118.39Station (OBS_114) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.68 W117.76Station (BRS) PGA: 13.53 PGV: 25.10 N34.89 W117.05Station (OBS_195) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.11 W118.15Station (OBS_108) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.47 W117.70Station (OBS_97) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.13 W115.51Station (OBS_91) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.05 W117.23Station (OBS_43) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.05 W117.26Station (OBS_96) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.13 W117.98Station (OBS_104) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.09 W117.89Station (OBS_147) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W117.99Station (OBS_8) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N34.12 W116.44Station (H10) PGA: 4.99 PGV: 4.90 N33.85 W116.85Station (OBS_33) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.24 W117.08Station (OBS_181) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W118.29Station (OBS_20) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.26 W116.84Station (OBS_211) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.36 W117.63Station (OBS_71) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.60 W114.52Station (OBS_139) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.52 W117.71Station (OBS_235) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.29 W117.22Station (OBS_129) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.86 W118.40Station (INI) PGA: 10.95 PGV: 15.10 N33.72 W116.16Station (OBS_4) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.50 W116.51Station (T242) PGA: 13.22 PGV: 17.40 N33.50 W115.91Station (OBS_115) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.07 W118.03Station (OBS_165) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.72 W116.39Station (OBS_130) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.81 W115.38Station (OBS_160) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.80 W117.14Station (XPO) PGA: 4.41 PGV: 8.50 N34.06 W117.75Station (OBS_259) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.13 W117.21Station (OBS_109) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.96 W117.26Station (OBS_83) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.13 W117.91Station (OBS_95) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.52 W115.51Station (OBS_242) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.26 W118.60Station (WJF) PGA: 4.74 PGV: 9.90 N34.38 W117.74Station (OBS_201) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.49 W117.15Station (OBS_261) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.57 W117.82Station (OBS_146) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.57 W116.08Station (OBS_80) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.55 W116.67Station (OBS_278) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.08 W118.07Station (LCI) PGA: 5.80 PGV: 11.20 N34.05 W118.17Station (OBS_206) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.45 W117.85Station (OBS_124) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.14 W117.86Station (OBS_76) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.73 W114.62Station (OBS_25) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.68 W116.17Station (OBS_253) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.62 W116.19Station (OBS_252) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.98 W118.22Station (OBS_58) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.43 W117.61Station (HIST_13) PGA: 6.49 PGV: 12.70 N34.41 W117.31Station (OBS_154) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.62 W117.92Station (OBS_93) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.19 W118.35Station (OBS_151) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.23 W117.64Station (OBS_274) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.82 W116.53Station (OBS_19) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.93 W116.98Station (OBS_280) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.11 W116.67Station (OBS_166) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.83 W116.54Station (LRB) PGA: 3.91 PGV: 6.70 N34.49 W117.98Station (OBS_55) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.21 W117.11Station (OBS_239) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.61 W116.47Station (OBS_190) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.16 W118.05Station (OBS_185) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.00 W118.48Station (OBS_66) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.91 W116.82Station (OBS_189) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N35.97 W116.27Station (OBS_132) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W116.72Station (OBS_99) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.02 W117.28Station (OBS_84) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.27 W116.07Station (OBS_141) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.61 W118.48Station (OBS_92) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.87 W118.00Station (OBS_123) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.89 W118.30Station (HIST_17) PGA: 10.12 PGV: 12.60 N33.42 W115.83Station (OBS_119) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.38 W117.25Station (ISA) PGA: 1.06 PGV: unknown N35.66 W118.47Station (OBS_260) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.89 W118.35Station (OBS_62) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.75 W117.83Station (XHA) PGA: 4.92 PGV: unknown N33.99 W117.94Station (OBS_44) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.05 W118.24Station (OBS_180) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.23 W117.32Station (HIST_10) PGA: 4.86 PGV: 4.00 N33.63 W116.28Station (LTH) PGA: 3.15 PGV: 10.40 N34.06 W118.25Station (OBS_101) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.01 W117.69Station (OBS_34) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.75 W116.97Station (OBS_69) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.15 W114.57Station (OBS_31) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.87 W117.92Station (OBS_12) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N34.16 W116.50Station (OBS_7) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N34.27 W116.39Station (BBL) PGA: 19.19 PGV: 13.60 N34.24 W116.94Station (OBS_105) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.02 W118.40Station (OBS_21) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.00 W117.06Station (OBS_158) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.23 W118.54Station (ANV) PGA: 3.87 PGV: 5.40 N34.58 W118.20Station (OBS_198) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.22 W118.37Station (OBS_288) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.20 W117.24Station (OBS_110) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.71 W115.40Station (OBS_15) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.56 W115.74Station (OBS_120) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.09 W117.43Station (T276) PGA: 9.65 PGV: 15.30 N34.10 W117.29Station (OBS_294) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.47 W114.92Station (RDC) PGA: 7.67 PGV: 9.20 N34.17 W117.58Station (OBS_88) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.61 W114.60Station (OBS_179) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.50 W117.66Station (OBS_106) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.97 W118.39Station (OBS_63) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.14 W116.05Station (OBS_81) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.87 W118.08Station (OBS_94) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.92 W116.79Station (OBS_59) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N32.71 W117.16Station (OBS_289) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.71 W118.46Station (OBS_194) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.95 W118.21Station (OBS_172) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.06 W117.18Station (OBS_277) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.20 W118.54Station (OBS_291) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.98 W114.83Station (OBS_90) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.92 W117.90Station (OBS_232) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.84 W116.77Station (XPA) PGA: 6.09 PGV: unknown N34.17 W118.08Station (OBS_197) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.80 W117.99Station (OBS_234) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.79 W114.56Station (OBS_144) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.79 W118.31Station (OBS_3) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.40 W116.47Station (OBS_26) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.07 W117.31Station (OBS_258) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.20 W118.20Station (OBS_27) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.22 W117.20Station (ELZ) PGA: 6.14 PGV: 7.40 N34.66 W118.39Station (OBS_39) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N32.85 W117.27Station (OBS_205) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.10 W117.65Station (OBS_135) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.67 W117.82Station (OBS_116) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.63 W117.69Station (OBS_168) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.51 W117.91Station (HIST_2) PGA: 5.24 PGV: 3.60 N33.89 W116.68Station (OBS_149) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.01 W118.10Station (OBS_256) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.75 W118.42Station (OBS_98) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.31 W117.97Station (OBS_23) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.25 W117.16Station (WNR) PGA: 8.22 PGV: 11.10 N34.31 W117.55Station (OBS_45) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.72 W116.16Station (OBS_113) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.16 W114.30Station (OBS_251) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.83 W118.07Station (OBS_52) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.74 W116.41Station (OBS_188) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.79 W115.69Station (OBS_273) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.26 W118.43Station (OBS_159) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.90 W118.08Station (OBS_153) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.85 W114.61Station (JFG) PGA: 4.62 PGV: unknown N34.31 W118.50Station (OBS_41) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.67 W117.33Station (LPS) PGA: 3.44 PGV: 10.00 N34.04 W118.27Station (OBS_207) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.28 W116.63Station (OBS_184) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.38 W118.61Station (OBS_32) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.58 W117.37Station (OBS_315) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N32.73 W115.53Station (OBS_73) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.48 W114.32Station (WWS) PGA: 11.38 PGV: 9.40 N34.37 W117.66Station (OBS_237) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.88 W118.67Station (OBS_200) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.85 W116.23Station (OBS_102) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.66 W115.72Station (OBS_121) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.71 W117.95Station (OBS_143) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.74 W117.03Station (OBS_35) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.43 W117.30Station (OBS_267) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.87 W116.42Station (OBS_18) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.90 W117.02Station (OBS_140) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.68 W118.44Station (OBS_245) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.96 W118.18Station (OBS_87) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.25 W117.21Station (OBS_171) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.37 W117.66Station (OBS_60) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.71 W117.20Station (OBS_14) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.58 W117.41Station (OBS_22) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.78 W116.46Station (OBS_157) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.92 W116.54Station (OBS_137) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.92 W118.01Station (OBS_284) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.17 W118.55Station (XAR) PGA: 2.76 PGV: unknown N34.13 W118.06Station (OBS_56) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.28 W115.95Station (OBS_249) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.06 W117.59Station (OBS_40) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.66 W116.31Station (OBS_276) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.04 W116.87Station (FTI) PGA: 12.22 PGV: 16.30 N35.27 W116.68Station (OBS_36) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.13 W117.21Station (XWC) PGA: 5.36 PGV: unknown N34.06 W117.95Station (OBS_112) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.94 W118.13Station (OBS_175) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.23 W117.22Station (OBS_47) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.06 W117.65Station (OBS_46) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.26 W117.50Station (OBS_204) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.25 W118.29Station (OBS_107) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.82 W118.04Station (OBS_49) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.87 W117.87Station (OBS_118) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.73 W115.24Station (OBS_163) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.79 W117.86Station (OBS_150) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.92 W117.16Station (OBS_279) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.10 W118.11Station (OBS_28) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.24 W117.28Station (OBS_50) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.06 W117.75Station (OBS_221) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.15 W114.29Station (OBS_148) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.60 W117.67Station (OBS_38) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.72 W116.21Station (OBS_89) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.59 W118.49Station (OBS_255) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.08 W116.60Station (OBS_75) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.60 W114.71Station (PHE) PGA: 9.71 PGV: 9.50 N34.47 W117.52Station (OBS_187) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W118.10Station (PFO) PGA: 4.85 PGV: unknown N33.61 W116.46Station (OBS_6) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N34.13 W116.31Station (OBS_313) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N35.73 W118.70Station (OBS_53) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.95 W117.40Station (OBS_67) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.03 W117.04Station (OBS_117) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.12 W117.09Station (LUC) PGA: 81.43 PGV: unknown N34.57 W116.61Station (OBS_191) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.75 W117.64Station (OBS_254) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.37 W117.63Station (OBS_85) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.09 W117.96Station (HIST_12) PGA: 11.78 PGV: 18.10 N33.56 W115.99Station (XLP) PGA: 4.30 PGV: unknown N34.03 W117.92Station (T253) PGA: 5.78 PGV: 5.50 N34.46 W117.91Station (PAST) PGA: 1.66 PGV: unknown N34.15 W118.17Station (OBS_10) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N34.05 W116.58Station (OBS_142) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.85 W118.13Station (PSA) PGA: 10.84 PGV: 13.90 N33.83 W116.50Station (OBS_225) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.49 W114.78Station (OBS_103) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.64 W117.92Station (OBS_134) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.65 W117.81Station (OBS_2) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.27 W116.43Station (OBS_240) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.20 W118.60Station (OBS_79) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.84 W117.91Station (OBS_196) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.74 W117.00Station (T148) PGA: 4.50 PGV: 4.90 N33.43 W116.08Station (OBS_236) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.26 W116.37Station (OBS_246) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.99 W118.39Station (OBS_170) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.96 W117.03Station (OBS_285) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.13 W118.45Station (OBS_268) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.23 W118.07Station (HIST_7) PGA: 8.64 PGV: 30.10 N33.72 W116.22Station (OBS_64) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.25 W117.24Station (OBS_215) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.49 W114.71Station (OBS_152) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.55 W117.21Station (OBS_193) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.24 W117.18Station (OBS_138) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.10 W117.77Station (HIST_21) PGA: 15.32 PGV: 12.00 N33.28 W115.98Station (OBS_178) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.28 W118.44Station Epicenter: N34.19 W116.52 M=7.3Available Formats: JPG (159 kB) || PS (639 kB) || Contours (8 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (142 kB) || PS (31 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Station (OBS_61) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.82 W116.39Station (OBS_203) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.76 W117.37Station (OBS_161) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.20 W117.38Station (OBS_17) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.93 W116.88Station (OBS_241) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.16 W117.35Station (OBS_37) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.66 W117.99Station (OBS_16) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.50 W117.19Station (OBS_29) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.86 W116.89Station (OBS_202) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.09 W118.60Station (OBS_243) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.10 W117.72Station (OBS_210) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.78 W118.26Station (OBS_133) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.96 W118.35Station (OBS_48) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.89 W118.16Station (OBS_155) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.24 W115.52Station (OBS_86) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.07 W118.40Station (IGU) PGA: 4.27 PGV: 15.30 N33.91 W118.28Station (OBS_57) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.12 W117.30Station (OBS_128) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.48 W114.41Station (OBS_209) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.04 W115.62Station (OBS_177) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.12 W117.81Station (OBS_127) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.99 W117.97Station (OBS_199) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.73 W118.08Station (OBS_13) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N33.78 W116.96Station (OBS_162) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.69 W118.22Station (OBS_54) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.86 W118.16Station (OBS_131) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W117.11Station (OBS_156) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.94 W117.56Station (HIST_1) PGA: 14.01 PGV: unknown N33.92 W116.55Station (OBS_77) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.47 W118.20Station (OBS_269) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.38 W118.53Station (OBS_82) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.87 W117.83Station (OBS_182) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.75 W117.86Station (OBS_42) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.70 W118.14Station (OBS_5) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.55 W116.56Station (OBS_51) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.11 W117.59Station (OBS_9) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N34.44 W116.97Station (OBS_214) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.35 W114.89Station (OBS_24) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N35.24 W115.50Station (T247) PGA: 3.38 PGV: 5.40 N34.59 W117.73Station (OBS_167) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.30 W116.98Station (OBS_30) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.96 W116.50Station (OBS_208) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.41 W118.30Station (OBS_145) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.93 W118.21Station (OBS_286) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.84 W118.33Station (OBS_1) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.57 W116.61Station (MTB) PGA: 4.30 PGV: 7.50 N34.23 W117.66Station (OBS_11) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N34.83 W116.69Station (OBS_65) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.54 W117.29Station (XBR) PGA: 4.19 PGV: unknown N33.92 W117.90Station (OBS_173) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.85 W118.39Station (OBS_114) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.68 W117.76Station (BRS) PGA: 13.53 PGV: 25.10 N34.89 W117.05Station (OBS_195) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.11 W118.15Station (OBS_108) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.47 W117.70Station (OBS_97) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.13 W115.51Station (OBS_91) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.05 W117.23Station (OBS_43) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.05 W117.26Station (OBS_96) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.13 W117.98Station (OBS_104) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.09 W117.89Station (OBS_147) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W117.99Station (OBS_8) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N34.12 W116.44Station (H10) PGA: 4.99 PGV: 4.90 N33.85 W116.85Station (OBS_33) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.24 W117.08Station (OBS_181) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W118.29Station (OBS_20) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.26 W116.84Station (OBS_211) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.36 W117.63Station (OBS_71) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.60 W114.52Station (OBS_139) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.52 W117.71Station (OBS_235) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.29 W117.22Station (OBS_129) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.86 W118.40Station (INI) PGA: 10.95 PGV: 15.10 N33.72 W116.16Station (OBS_4) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.50 W116.51Station (T242) PGA: 13.22 PGV: 17.40 N33.50 W115.91Station (OBS_115) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.07 W118.03Station (OBS_165) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.72 W116.39Station (OBS_130) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.81 W115.38Station (OBS_160) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.80 W117.14Station (XPO) PGA: 4.41 PGV: 8.50 N34.06 W117.75Station (OBS_259) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.13 W117.21Station (OBS_109) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.96 W117.26Station (OBS_83) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.13 W117.91Station (OBS_95) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.52 W115.51Station (OBS_242) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.26 W118.60Station (WJF) PGA: 4.74 PGV: 9.90 N34.38 W117.74Station (OBS_201) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.49 W117.15Station (OBS_261) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.57 W117.82Station (OBS_146) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.57 W116.08Station (OBS_80) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.55 W116.67Station (OBS_278) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.08 W118.07Station (LCI) PGA: 5.80 PGV: 11.20 N34.05 W118.17Station (OBS_206) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.45 W117.85Station (OBS_124) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.14 W117.86Station (OBS_76) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.73 W114.62Station (OBS_25) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.68 W116.17Station (OBS_253) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.62 W116.19Station (OBS_252) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.98 W118.22Station (OBS_58) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.43 W117.61Station (HIST_13) PGA: 6.49 PGV: 12.70 N34.41 W117.31Station (OBS_154) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.62 W117.92Station (OBS_93) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.19 W118.35Station (OBS_151) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.23 W117.64Station (OBS_274) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.82 W116.53Station (OBS_19) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.93 W116.98Station (OBS_280) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.11 W116.67Station (OBS_166) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.83 W116.54Station (LRB) PGA: 3.91 PGV: 6.70 N34.49 W117.98Station (OBS_55) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.21 W117.11Station (OBS_239) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.61 W116.47Station (OBS_190) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.16 W118.05Station (OBS_185) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.00 W118.48Station (OBS_66) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.91 W116.82Station (OBS_189) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N35.97 W116.27Station (OBS_132) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W116.72Station (OBS_99) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.02 W117.28Station (OBS_84) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.27 W116.07Station (OBS_141) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.61 W118.48Station (OBS_92) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.87 W118.00Station (OBS_123) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.89 W118.30Station (HIST_17) PGA: 10.12 PGV: 12.60 N33.42 W115.83Station (OBS_119) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.38 W117.25Station (ISA) PGA: 1.06 PGV: unknown N35.66 W118.47Station (OBS_260) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.89 W118.35Station (OBS_62) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.75 W117.83Station (XHA) PGA: 4.92 PGV: unknown N33.99 W117.94Station (OBS_44) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.05 W118.24Station (OBS_180) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.23 W117.32Station (HIST_10) PGA: 4.86 PGV: 4.00 N33.63 W116.28Station (LTH) PGA: 3.15 PGV: 10.40 N34.06 W118.25Station (OBS_101) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.01 W117.69Station (OBS_34) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.75 W116.97Station (OBS_69) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.15 W114.57Station (OBS_31) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.87 W117.92Station (OBS_12) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N34.16 W116.50Station (OBS_7) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N34.27 W116.39Station (BBL) PGA: 19.19 PGV: 13.60 N34.24 W116.94Station (OBS_105) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.02 W118.40Station (OBS_21) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.00 W117.06Station (OBS_158) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.23 W118.54Station (ANV) PGA: 3.87 PGV: 5.40 N34.58 W118.20Station (OBS_198) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.22 W118.37Station (OBS_288) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.20 W117.24Station (OBS_110) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.71 W115.40Station (OBS_15) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.56 W115.74Station (OBS_120) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.09 W117.43Station (T276) PGA: 9.65 PGV: 15.30 N34.10 W117.29Station (OBS_294) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.47 W114.92Station (RDC) PGA: 7.67 PGV: 9.20 N34.17 W117.58Station (OBS_88) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.61 W114.60Station (OBS_179) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.50 W117.66Station (OBS_106) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.97 W118.39Station (OBS_63) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.14 W116.05Station (OBS_81) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.87 W118.08Station (OBS_94) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.92 W116.79Station (OBS_59) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N32.71 W117.16Station (OBS_289) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.71 W118.46Station (OBS_194) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.95 W118.21Station (OBS_172) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.06 W117.18Station (OBS_277) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.20 W118.54Station (OBS_291) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.98 W114.83Station (OBS_90) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.92 W117.90Station (OBS_232) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.84 W116.77Station (XPA) PGA: 6.09 PGV: unknown N34.17 W118.08Station (OBS_197) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.80 W117.99Station (OBS_234) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.79 W114.56Station (OBS_144) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.79 W118.31Station (OBS_3) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.40 W116.47Station (OBS_26) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.07 W117.31Station (OBS_258) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.20 W118.20Station (OBS_27) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.22 W117.20Station (ELZ) PGA: 6.14 PGV: 7.40 N34.66 W118.39Station (OBS_39) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N32.85 W117.27Station (OBS_205) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.10 W117.65Station (OBS_135) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.67 W117.82Station (OBS_116) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.63 W117.69Station (OBS_168) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.51 W117.91Station (HIST_2) PGA: 5.24 PGV: 3.60 N33.89 W116.68Station (OBS_149) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.01 W118.10Station (OBS_256) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.75 W118.42Station (OBS_98) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.31 W117.97Station (OBS_23) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.25 W117.16Station (WNR) PGA: 8.22 PGV: 11.10 N34.31 W117.55Station (OBS_45) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.72 W116.16Station (OBS_113) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.16 W114.30Station (OBS_251) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.83 W118.07Station (OBS_52) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.74 W116.41Station (OBS_188) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.79 W115.69Station (OBS_273) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.26 W118.43Station (OBS_159) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.90 W118.08Station (OBS_153) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.85 W114.61Station (JFG) PGA: 4.62 PGV: unknown N34.31 W118.50Station (OBS_41) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.67 W117.33Station (LPS) PGA: 3.44 PGV: 10.00 N34.04 W118.27Station (OBS_207) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.28 W116.63Station (OBS_184) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.38 W118.61Station (OBS_32) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.58 W117.37Station (OBS_315) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N32.73 W115.53Station (OBS_73) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.48 W114.32Station (WWS) PGA: 11.38 PGV: 9.40 N34.37 W117.66Station (OBS_237) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.88 W118.67Station (OBS_200) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.85 W116.23Station (OBS_102) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.66 W115.72Station (OBS_121) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.71 W117.95Station (OBS_143) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.74 W117.03Station (OBS_35) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.43 W117.30Station (OBS_267) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.87 W116.42Station (OBS_18) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.90 W117.02Station (OBS_140) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.68 W118.44Station (OBS_245) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.96 W118.18Station (OBS_87) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.25 W117.21Station (OBS_171) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.37 W117.66Station (OBS_60) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.71 W117.20Station (OBS_14) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.58 W117.41Station (OBS_22) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.78 W116.46Station (OBS_157) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.92 W116.54Station (OBS_137) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.92 W118.01Station (OBS_284) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.17 W118.55Station (XAR) PGA: 2.76 PGV: unknown N34.13 W118.06Station (OBS_56) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.28 W115.95Station (OBS_249) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.06 W117.59Station (OBS_40) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.66 W116.31Station (OBS_276) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.04 W116.87Station (FTI) PGA: 12.22 PGV: 16.30 N35.27 W116.68Station (OBS_36) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.13 W117.21Station (XWC) PGA: 5.36 PGV: unknown N34.06 W117.95Station (OBS_112) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.94 W118.13Station (OBS_175) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.23 W117.22Station (OBS_47) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.06 W117.65Station (OBS_46) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.26 W117.50Station (OBS_204) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.25 W118.29Station (OBS_107) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.82 W118.04Station (OBS_49) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.87 W117.87Station (OBS_118) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.73 W115.24Station (OBS_163) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.79 W117.86Station (OBS_150) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.92 W117.16Station (OBS_279) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.10 W118.11Station (OBS_28) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.24 W117.28Station (OBS_50) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.06 W117.75Station (OBS_221) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.15 W114.29Station (OBS_148) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.60 W117.67Station (OBS_38) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.72 W116.21Station (OBS_89) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.59 W118.49Station (OBS_255) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.08 W116.60Station (OBS_75) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.60 W114.71Station (PHE) PGA: 9.71 PGV: 9.50 N34.47 W117.52Station (OBS_187) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W118.10Station (PFO) PGA: 4.85 PGV: unknown N33.61 W116.46Station (OBS_6) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N34.13 W116.31Station (OBS_313) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N35.73 W118.70Station (OBS_53) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.95 W117.40Station (OBS_67) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.03 W117.04Station (OBS_117) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.12 W117.09Station (LUC) PGA: 81.43 PGV: unknown N34.57 W116.61Station (OBS_191) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.75 W117.64Station (OBS_254) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.37 W117.63Station (OBS_85) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.09 W117.96Station (HIST_12) PGA: 11.78 PGV: 18.10 N33.56 W115.99Station (XLP) PGA: 4.30 PGV: unknown N34.03 W117.92Station (T253) PGA: 5.78 PGV: 5.50 N34.46 W117.91Station (PAST) PGA: 1.66 PGV: unknown N34.15 W118.17Station (OBS_10) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N34.05 W116.58Station (OBS_142) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.85 W118.13Station (PSA) PGA: 10.84 PGV: 13.90 N33.83 W116.50Station (OBS_225) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.49 W114.78Station (OBS_103) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.64 W117.92Station (OBS_134) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.65 W117.81Station (OBS_2) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.27 W116.43Station (OBS_240) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.20 W118.60Station (OBS_79) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.84 W117.91Station (OBS_196) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.74 W117.00Station (T148) PGA: 4.50 PGV: 4.90 N33.43 W116.08Station (OBS_236) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.26 W116.37Station (OBS_246) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.99 W118.39Station (OBS_170) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.96 W117.03Station (OBS_285) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.13 W118.45Station (OBS_268) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.23 W118.07Station (HIST_7) PGA: 8.64 PGV: 30.10 N33.72 W116.22Station (OBS_64) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.25 W117.24Station (OBS_215) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.49 W114.71Station (OBS_152) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.55 W117.21Station (OBS_193) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.24 W117.18Station (OBS_138) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.10 W117.77Station (HIST_21) PGA: 15.32 PGV: 12.00 N33.28 W115.98Station (OBS_178) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.28 W118.44Station Epicenter: N34.19 W116.52 M=7.3Available Formats: JPG (169 kB) || PS (639 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Station (OBS_61) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.82 W116.39Station (OBS_203) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.76 W117.37Station (OBS_161) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.20 W117.38Station (OBS_17) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.93 W116.88Station (OBS_241) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.16 W117.35Station (OBS_37) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.66 W117.99Station (OBS_16) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.50 W117.19Station (OBS_29) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.86 W116.89Station (OBS_202) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.09 W118.60Station (OBS_243) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.10 W117.72Station (OBS_210) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.78 W118.26Station (OBS_133) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.96 W118.35Station (OBS_48) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.89 W118.16Station (OBS_155) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.24 W115.52Station (OBS_86) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.07 W118.40Station (IGU) PGA: 4.27 PGV: 15.30 N33.91 W118.28Station (OBS_57) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.12 W117.30Station (OBS_128) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.48 W114.41Station (OBS_209) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.04 W115.62Station (OBS_177) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.12 W117.81Station (OBS_127) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.99 W117.97Station (OBS_199) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.73 W118.08Station (OBS_13) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N33.78 W116.96Station (OBS_162) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.69 W118.22Station (OBS_54) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.86 W118.16Station (OBS_131) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W117.11Station (OBS_156) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.94 W117.56Station (HIST_1) PGA: 14.01 PGV: unknown N33.92 W116.55Station (OBS_77) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.47 W118.20Station (OBS_269) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.38 W118.53Station (OBS_82) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.87 W117.83Station (OBS_182) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.75 W117.86Station (OBS_42) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.70 W118.14Station (OBS_5) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.55 W116.56Station (OBS_51) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.11 W117.59Station (OBS_9) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N34.44 W116.97Station (OBS_214) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.35 W114.89Station (OBS_24) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N35.24 W115.50Station (T247) PGA: 3.38 PGV: 5.40 N34.59 W117.73Station (OBS_167) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.30 W116.98Station (OBS_30) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.96 W116.50Station (OBS_208) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.41 W118.30Station (OBS_145) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.93 W118.21Station (OBS_286) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.84 W118.33Station (OBS_1) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.57 W116.61Station (MTB) PGA: 4.30 PGV: 7.50 N34.23 W117.66Station (OBS_11) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N34.83 W116.69Station (OBS_65) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.54 W117.29Station (XBR) PGA: 4.19 PGV: unknown N33.92 W117.90Station (OBS_173) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.85 W118.39Station (OBS_114) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.68 W117.76Station (BRS) PGA: 13.53 PGV: 25.10 N34.89 W117.05Station (OBS_195) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.11 W118.15Station (OBS_108) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.47 W117.70Station (OBS_97) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.13 W115.51Station (OBS_91) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.05 W117.23Station (OBS_43) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.05 W117.26Station (OBS_96) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.13 W117.98Station (OBS_104) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.09 W117.89Station (OBS_147) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W117.99Station (OBS_8) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N34.12 W116.44Station (H10) PGA: 4.99 PGV: 4.90 N33.85 W116.85Station (OBS_33) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.24 W117.08Station (OBS_181) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W118.29Station (OBS_20) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.26 W116.84Station (OBS_211) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.36 W117.63Station (OBS_71) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.60 W114.52Station (OBS_139) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.52 W117.71Station (OBS_235) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.29 W117.22Station (OBS_129) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.86 W118.40Station (INI) PGA: 10.95 PGV: 15.10 N33.72 W116.16Station (OBS_4) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.50 W116.51Station (T242) PGA: 13.22 PGV: 17.40 N33.50 W115.91Station (OBS_115) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.07 W118.03Station (OBS_165) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.72 W116.39Station (OBS_130) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.81 W115.38Station (OBS_160) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.80 W117.14Station (XPO) PGA: 4.41 PGV: 8.50 N34.06 W117.75Station (OBS_259) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.13 W117.21Station (OBS_109) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.96 W117.26Station (OBS_83) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.13 W117.91Station (OBS_95) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.52 W115.51Station (OBS_242) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.26 W118.60Station (WJF) PGA: 4.74 PGV: 9.90 N34.38 W117.74Station (OBS_201) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.49 W117.15Station (OBS_261) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.57 W117.82Station (OBS_146) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.57 W116.08Station (OBS_80) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.55 W116.67Station (OBS_278) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.08 W118.07Station (LCI) PGA: 5.80 PGV: 11.20 N34.05 W118.17Station (OBS_206) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.45 W117.85Station (OBS_124) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.14 W117.86Station (OBS_76) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.73 W114.62Station (OBS_25) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.68 W116.17Station (OBS_253) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.62 W116.19Station (OBS_252) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.98 W118.22Station (OBS_58) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.43 W117.61Station (HIST_13) PGA: 6.49 PGV: 12.70 N34.41 W117.31Station (OBS_154) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.62 W117.92Station (OBS_93) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.19 W118.35Station (OBS_151) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.23 W117.64Station (OBS_274) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.82 W116.53Station (OBS_19) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.93 W116.98Station (OBS_280) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.11 W116.67Station (OBS_166) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.83 W116.54Station (LRB) PGA: 3.91 PGV: 6.70 N34.49 W117.98Station (OBS_55) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.21 W117.11Station (OBS_239) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.61 W116.47Station (OBS_190) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.16 W118.05Station (OBS_185) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.00 W118.48Station (OBS_66) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.91 W116.82Station (OBS_189) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N35.97 W116.27Station (OBS_132) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W116.72Station (OBS_99) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.02 W117.28Station (OBS_84) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.27 W116.07Station (OBS_141) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.61 W118.48Station (OBS_92) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.87 W118.00Station (OBS_123) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.89 W118.30Station (HIST_17) PGA: 10.12 PGV: 12.60 N33.42 W115.83Station (OBS_119) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.38 W117.25Station (ISA) PGA: 1.06 PGV: unknown N35.66 W118.47Station (OBS_260) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.89 W118.35Station (OBS_62) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.75 W117.83Station (XHA) PGA: 4.92 PGV: unknown N33.99 W117.94Station (OBS_44) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.05 W118.24Station (OBS_180) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.23 W117.32Station (HIST_10) PGA: 4.86 PGV: 4.00 N33.63 W116.28Station (LTH) PGA: 3.15 PGV: 10.40 N34.06 W118.25Station (OBS_101) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.01 W117.69Station (OBS_34) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.75 W116.97Station (OBS_69) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.15 W114.57Station (OBS_31) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.87 W117.92Station (OBS_12) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N34.16 W116.50Station (OBS_7) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N34.27 W116.39Station (BBL) PGA: 19.19 PGV: 13.60 N34.24 W116.94Station (OBS_105) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.02 W118.40Station (OBS_21) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.00 W117.06Station (OBS_158) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.23 W118.54Station (ANV) PGA: 3.87 PGV: 5.40 N34.58 W118.20Station (OBS_198) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.22 W118.37Station (OBS_288) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.20 W117.24Station (OBS_110) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.71 W115.40Station (OBS_15) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.56 W115.74Station (OBS_120) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.09 W117.43Station (T276) PGA: 9.65 PGV: 15.30 N34.10 W117.29Station (OBS_294) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.47 W114.92Station (RDC) PGA: 7.67 PGV: 9.20 N34.17 W117.58Station (OBS_88) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.61 W114.60Station (OBS_179) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.50 W117.66Station (OBS_106) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.97 W118.39Station (OBS_63) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.14 W116.05Station (OBS_81) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.87 W118.08Station (OBS_94) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.92 W116.79Station (OBS_59) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N32.71 W117.16Station (OBS_289) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.71 W118.46Station (OBS_194) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.95 W118.21Station (OBS_172) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.06 W117.18Station (OBS_277) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.20 W118.54Station (OBS_291) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.98 W114.83Station (OBS_90) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.92 W117.90Station (OBS_232) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.84 W116.77Station (XPA) PGA: 6.09 PGV: unknown N34.17 W118.08Station (OBS_197) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.80 W117.99Station (OBS_234) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.79 W114.56Station (OBS_144) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.79 W118.31Station (OBS_3) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.40 W116.47Station (OBS_26) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.07 W117.31Station (OBS_258) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.20 W118.20Station (OBS_27) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.22 W117.20Station (ELZ) PGA: 6.14 PGV: 7.40 N34.66 W118.39Station (OBS_39) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N32.85 W117.27Station (OBS_205) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.10 W117.65Station (OBS_135) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.67 W117.82Station (OBS_116) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.63 W117.69Station (OBS_168) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.51 W117.91Station (HIST_2) PGA: 5.24 PGV: 3.60 N33.89 W116.68Station (OBS_149) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.01 W118.10Station (OBS_256) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.75 W118.42Station (OBS_98) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.31 W117.97Station (OBS_23) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.25 W117.16Station (WNR) PGA: 8.22 PGV: 11.10 N34.31 W117.55Station (OBS_45) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.72 W116.16Station (OBS_113) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.16 W114.30Station (OBS_251) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.83 W118.07Station (OBS_52) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.74 W116.41Station (OBS_188) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.79 W115.69Station (OBS_273) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.26 W118.43Station (OBS_159) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.90 W118.08Station (OBS_153) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.85 W114.61Station (JFG) PGA: 4.62 PGV: unknown N34.31 W118.50Station (OBS_41) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.67 W117.33Station (LPS) PGA: 3.44 PGV: 10.00 N34.04 W118.27Station (OBS_207) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.28 W116.63Station (OBS_184) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.38 W118.61Station (OBS_32) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.58 W117.37Station (OBS_315) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N32.73 W115.53Station (OBS_73) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.48 W114.32Station (WWS) PGA: 11.38 PGV: 9.40 N34.37 W117.66Station (OBS_237) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.88 W118.67Station (OBS_200) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.85 W116.23Station (OBS_102) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.66 W115.72Station (OBS_121) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.71 W117.95Station (OBS_143) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.74 W117.03Station (OBS_35) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.43 W117.30Station (OBS_267) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.87 W116.42Station (OBS_18) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.90 W117.02Station (OBS_140) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.68 W118.44Station (OBS_245) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.96 W118.18Station (OBS_87) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.25 W117.21Station (OBS_171) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.37 W117.66Station (OBS_60) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.71 W117.20Station (OBS_14) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.58 W117.41Station (OBS_22) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.78 W116.46Station (OBS_157) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.92 W116.54Station (OBS_137) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.92 W118.01Station (OBS_284) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.17 W118.55Station (XAR) PGA: 2.76 PGV: unknown N34.13 W118.06Station (OBS_56) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.28 W115.95Station (OBS_249) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.06 W117.59Station (OBS_40) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.66 W116.31Station (OBS_276) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.04 W116.87Station (FTI) PGA: 12.22 PGV: 16.30 N35.27 W116.68Station (OBS_36) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.13 W117.21Station (XWC) PGA: 5.36 PGV: unknown N34.06 W117.95Station (OBS_112) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.94 W118.13Station (OBS_175) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.23 W117.22Station (OBS_47) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.06 W117.65Station (OBS_46) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.26 W117.50Station (OBS_204) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.25 W118.29Station (OBS_107) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.82 W118.04Station (OBS_49) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.87 W117.87Station (OBS_118) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.73 W115.24Station (OBS_163) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.79 W117.86Station (OBS_150) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.92 W117.16Station (OBS_279) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.10 W118.11Station (OBS_28) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.24 W117.28Station (OBS_50) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.06 W117.75Station (OBS_221) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.15 W114.29Station (OBS_148) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.60 W117.67Station (OBS_38) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.72 W116.21Station (OBS_89) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.59 W118.49Station (OBS_255) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.08 W116.60Station (OBS_75) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.60 W114.71Station (PHE) PGA: 9.71 PGV: 9.50 N34.47 W117.52Station (OBS_187) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W118.10Station (PFO) PGA: 4.85 PGV: unknown N33.61 W116.46Station (OBS_6) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N34.13 W116.31Station (OBS_313) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N35.73 W118.70Station (OBS_53) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.95 W117.40Station (OBS_67) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.03 W117.04Station (OBS_117) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.12 W117.09Station (LUC) PGA: 81.43 PGV: unknown N34.57 W116.61Station (OBS_191) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.75 W117.64Station (OBS_254) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.37 W117.63Station (OBS_85) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.09 W117.96Station (HIST_12) PGA: 11.78 PGV: 18.10 N33.56 W115.99Station (XLP) PGA: 4.30 PGV: unknown N34.03 W117.92Station (T253) PGA: 5.78 PGV: 5.50 N34.46 W117.91Station (PAST) PGA: 1.66 PGV: unknown N34.15 W118.17Station (OBS_10) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N34.05 W116.58Station (OBS_142) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.85 W118.13Station (PSA) PGA: 10.84 PGV: 13.90 N33.83 W116.50Station (OBS_225) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.49 W114.78Station (OBS_103) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.64 W117.92Station (OBS_134) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.65 W117.81Station (OBS_2) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.27 W116.43Station (OBS_240) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.20 W118.60Station (OBS_79) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.84 W117.91Station (OBS_196) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.74 W117.00Station (T148) PGA: 4.50 PGV: 4.90 N33.43 W116.08Station (OBS_236) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.26 W116.37Station (OBS_246) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.99 W118.39Station (OBS_170) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.96 W117.03Station (OBS_285) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.13 W118.45Station (OBS_268) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.23 W118.07Station (HIST_7) PGA: 8.64 PGV: 30.10 N33.72 W116.22Station (OBS_64) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.25 W117.24Station (OBS_215) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.49 W114.71Station (OBS_152) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.55 W117.21Station (OBS_193) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.24 W117.18Station (OBS_138) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.10 W117.77Station (HIST_21) PGA: 15.32 PGV: 12.00 N33.28 W115.98Station (OBS_178) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.28 W118.44Station Epicenter: N34.19 W116.52 M=7.3Available Formats: JPG (157 kB) || PS (637 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Station (OBS_61) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.82 W116.39Station (OBS_203) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.76 W117.37Station (OBS_161) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.20 W117.38Station (OBS_17) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.93 W116.88Station (OBS_241) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.16 W117.35Station (OBS_37) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.66 W117.99Station (OBS_16) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.50 W117.19Station (OBS_29) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.86 W116.89Station (OBS_202) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.09 W118.60Station (OBS_243) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.10 W117.72Station (OBS_210) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.78 W118.26Station (OBS_133) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.96 W118.35Station (OBS_48) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.89 W118.16Station (OBS_155) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.24 W115.52Station (OBS_86) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.07 W118.40Station (IGU) PGA: 4.27 PGV: 15.30 N33.91 W118.28Station (OBS_57) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.12 W117.30Station (OBS_128) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.48 W114.41Station (OBS_209) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.04 W115.62Station (OBS_177) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.12 W117.81Station (OBS_127) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.99 W117.97Station (OBS_199) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.73 W118.08Station (OBS_13) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N33.78 W116.96Station (OBS_162) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.69 W118.22Station (OBS_54) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.86 W118.16Station (OBS_131) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W117.11Station (OBS_156) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.94 W117.56Station (HIST_1) PGA: 14.01 PGV: unknown N33.92 W116.55Station (OBS_77) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.47 W118.20Station (OBS_269) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.38 W118.53Station (OBS_82) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.87 W117.83Station (OBS_182) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.75 W117.86Station (OBS_42) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.70 W118.14Station (OBS_5) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.55 W116.56Station (OBS_51) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.11 W117.59Station (OBS_9) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N34.44 W116.97Station (OBS_214) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.35 W114.89Station (OBS_24) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N35.24 W115.50Station (T247) PGA: 3.38 PGV: 5.40 N34.59 W117.73Station (OBS_167) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.30 W116.98Station (OBS_30) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.96 W116.50Station (OBS_208) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.41 W118.30Station (OBS_145) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.93 W118.21Station (OBS_286) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.84 W118.33Station (OBS_1) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.57 W116.61Station (MTB) PGA: 4.30 PGV: 7.50 N34.23 W117.66Station (OBS_11) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N34.83 W116.69Station (OBS_65) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.54 W117.29Station (XBR) PGA: 4.19 PGV: unknown N33.92 W117.90Station (OBS_173) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.85 W118.39Station (OBS_114) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.68 W117.76Station (BRS) PGA: 13.53 PGV: 25.10 N34.89 W117.05Station (OBS_195) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.11 W118.15Station (OBS_108) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.47 W117.70Station (OBS_97) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.13 W115.51Station (OBS_91) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.05 W117.23Station (OBS_43) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.05 W117.26Station (OBS_96) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.13 W117.98Station (OBS_104) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.09 W117.89Station (OBS_147) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W117.99Station (OBS_8) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N34.12 W116.44Station (H10) PGA: 4.99 PGV: 4.90 N33.85 W116.85Station (OBS_33) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.24 W117.08Station (OBS_181) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W118.29Station (OBS_20) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.26 W116.84Station (OBS_211) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.36 W117.63Station (OBS_71) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.60 W114.52Station (OBS_139) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.52 W117.71Station (OBS_235) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.29 W117.22Station (OBS_129) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.86 W118.40Station (INI) PGA: 10.95 PGV: 15.10 N33.72 W116.16Station (OBS_4) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.50 W116.51Station (T242) PGA: 13.22 PGV: 17.40 N33.50 W115.91Station (OBS_115) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.07 W118.03Station (OBS_165) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.72 W116.39Station (OBS_130) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.81 W115.38Station (OBS_160) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.80 W117.14Station (XPO) PGA: 4.41 PGV: 8.50 N34.06 W117.75Station (OBS_259) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.13 W117.21Station (OBS_109) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.96 W117.26Station (OBS_83) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.13 W117.91Station (OBS_95) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.52 W115.51Station (OBS_242) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.26 W118.60Station (WJF) PGA: 4.74 PGV: 9.90 N34.38 W117.74Station (OBS_201) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.49 W117.15Station (OBS_261) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.57 W117.82Station (OBS_146) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.57 W116.08Station (OBS_80) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.55 W116.67Station (OBS_278) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.08 W118.07Station (LCI) PGA: 5.80 PGV: 11.20 N34.05 W118.17Station (OBS_206) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.45 W117.85Station (OBS_124) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.14 W117.86Station (OBS_76) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.73 W114.62Station (OBS_25) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.68 W116.17Station (OBS_253) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.62 W116.19Station (OBS_252) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.98 W118.22Station (OBS_58) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.43 W117.61Station (HIST_13) PGA: 6.49 PGV: 12.70 N34.41 W117.31Station (OBS_154) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.62 W117.92Station (OBS_93) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.19 W118.35Station (OBS_151) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.23 W117.64Station (OBS_274) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.82 W116.53Station (OBS_19) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.93 W116.98Station (OBS_280) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.11 W116.67Station (OBS_166) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.83 W116.54Station (LRB) PGA: 3.91 PGV: 6.70 N34.49 W117.98Station (OBS_55) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.21 W117.11Station (OBS_239) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.61 W116.47Station (OBS_190) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.16 W118.05Station (OBS_185) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.00 W118.48Station (OBS_66) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.91 W116.82Station (OBS_189) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N35.97 W116.27Station (OBS_132) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W116.72Station (OBS_99) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.02 W117.28Station (OBS_84) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.27 W116.07Station (OBS_141) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.61 W118.48Station (OBS_92) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.87 W118.00Station (OBS_123) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.89 W118.30Station (HIST_17) PGA: 10.12 PGV: 12.60 N33.42 W115.83Station (OBS_119) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.38 W117.25Station (ISA) PGA: 1.06 PGV: unknown N35.66 W118.47Station (OBS_260) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.89 W118.35Station (OBS_62) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.75 W117.83Station (XHA) PGA: 4.92 PGV: unknown N33.99 W117.94Station (OBS_44) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.05 W118.24Station (OBS_180) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.23 W117.32Station (HIST_10) PGA: 4.86 PGV: 4.00 N33.63 W116.28Station (LTH) PGA: 3.15 PGV: 10.40 N34.06 W118.25Station (OBS_101) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.01 W117.69Station (OBS_34) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.75 W116.97Station (OBS_69) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.15 W114.57Station (OBS_31) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.87 W117.92Station (OBS_12) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N34.16 W116.50Station (OBS_7) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N34.27 W116.39Station (BBL) PGA: 19.19 PGV: 13.60 N34.24 W116.94Station (OBS_105) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.02 W118.40Station (OBS_21) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.00 W117.06Station (OBS_158) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.23 W118.54Station (ANV) PGA: 3.87 PGV: 5.40 N34.58 W118.20Station (OBS_198) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.22 W118.37Station (OBS_288) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.20 W117.24Station (OBS_110) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.71 W115.40Station (OBS_15) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.56 W115.74Station (OBS_120) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.09 W117.43Station (T276) PGA: 9.65 PGV: 15.30 N34.10 W117.29Station (OBS_294) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.47 W114.92Station (RDC) PGA: 7.67 PGV: 9.20 N34.17 W117.58Station (OBS_88) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.61 W114.60Station (OBS_179) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.50 W117.66Station (OBS_106) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.97 W118.39Station (OBS_63) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.14 W116.05Station (OBS_81) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.87 W118.08Station (OBS_94) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.92 W116.79Station (OBS_59) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N32.71 W117.16Station (OBS_289) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.71 W118.46Station (OBS_194) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.95 W118.21Station (OBS_172) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.06 W117.18Station (OBS_277) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.20 W118.54Station (OBS_291) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.98 W114.83Station (OBS_90) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.92 W117.90Station (OBS_232) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.84 W116.77Station (XPA) PGA: 6.09 PGV: unknown N34.17 W118.08Station (OBS_197) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.80 W117.99Station (OBS_234) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.79 W114.56Station (OBS_144) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.79 W118.31Station (OBS_3) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.40 W116.47Station (OBS_26) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.07 W117.31Station (OBS_258) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.20 W118.20Station (OBS_27) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.22 W117.20Station (ELZ) PGA: 6.14 PGV: 7.40 N34.66 W118.39Station (OBS_39) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N32.85 W117.27Station (OBS_205) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.10 W117.65Station (OBS_135) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.67 W117.82Station (OBS_116) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.63 W117.69Station (OBS_168) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.51 W117.91Station (HIST_2) PGA: 5.24 PGV: 3.60 N33.89 W116.68Station (OBS_149) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.01 W118.10Station (OBS_256) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.75 W118.42Station (OBS_98) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.31 W117.97Station (OBS_23) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.25 W117.16Station (WNR) PGA: 8.22 PGV: 11.10 N34.31 W117.55Station (OBS_45) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.72 W116.16Station (OBS_113) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.16 W114.30Station (OBS_251) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.83 W118.07Station (OBS_52) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.74 W116.41Station (OBS_188) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.79 W115.69Station (OBS_273) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.26 W118.43Station (OBS_159) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.90 W118.08Station (OBS_153) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.85 W114.61Station (JFG) PGA: 4.62 PGV: unknown N34.31 W118.50Station (OBS_41) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.67 W117.33Station (LPS) PGA: 3.44 PGV: 10.00 N34.04 W118.27Station (OBS_207) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.28 W116.63Station (OBS_184) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.38 W118.61Station (OBS_32) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.58 W117.37Station (OBS_315) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N32.73 W115.53Station (OBS_73) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.48 W114.32Station (WWS) PGA: 11.38 PGV: 9.40 N34.37 W117.66Station (OBS_237) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.88 W118.67Station (OBS_200) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.85 W116.23Station (OBS_102) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.66 W115.72Station (OBS_121) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.71 W117.95Station (OBS_143) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.74 W117.03Station (OBS_35) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.43 W117.30Station (OBS_267) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.87 W116.42Station (OBS_18) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.90 W117.02Station (OBS_140) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.68 W118.44Station (OBS_245) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.96 W118.18Station (OBS_87) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.25 W117.21Station (OBS_171) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.37 W117.66Station (OBS_60) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.71 W117.20Station (OBS_14) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.58 W117.41Station (OBS_22) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.78 W116.46Station (OBS_157) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.92 W116.54Station (OBS_137) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.92 W118.01Station (OBS_284) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.17 W118.55Station (XAR) PGA: 2.76 PGV: unknown N34.13 W118.06Station (OBS_56) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.28 W115.95Station (OBS_249) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.06 W117.59Station (OBS_40) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.66 W116.31Station (OBS_276) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.04 W116.87Station (FTI) PGA: 12.22 PGV: 16.30 N35.27 W116.68Station (OBS_36) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.13 W117.21Station (XWC) PGA: 5.36 PGV: unknown N34.06 W117.95Station (OBS_112) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.94 W118.13Station (OBS_175) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.23 W117.22Station (OBS_47) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.06 W117.65Station (OBS_46) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.26 W117.50Station (OBS_204) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.25 W118.29Station (OBS_107) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.82 W118.04Station (OBS_49) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.87 W117.87Station (OBS_118) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.73 W115.24Station (OBS_163) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.79 W117.86Station (OBS_150) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.92 W117.16Station (OBS_279) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.10 W118.11Station (OBS_28) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.24 W117.28Station (OBS_50) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.06 W117.75Station (OBS_221) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.15 W114.29Station (OBS_148) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.60 W117.67Station (OBS_38) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.72 W116.21Station (OBS_89) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.59 W118.49Station (OBS_255) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.08 W116.60Station (OBS_75) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.60 W114.71Station (PHE) PGA: 9.71 PGV: 9.50 N34.47 W117.52Station (OBS_187) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.74 W118.10Station (PFO) PGA: 4.85 PGV: unknown N33.61 W116.46Station (OBS_6) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N34.13 W116.31Station (OBS_313) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N35.73 W118.70Station (OBS_53) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.95 W117.40Station (OBS_67) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.03 W117.04Station (OBS_117) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.12 W117.09Station (LUC) PGA: 81.43 PGV: unknown N34.57 W116.61Station (OBS_191) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.75 W117.64Station (OBS_254) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.37 W117.63Station (OBS_85) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.09 W117.96Station (HIST_12) PGA: 11.78 PGV: 18.10 N33.56 W115.99Station (XLP) PGA: 4.30 PGV: unknown N34.03 W117.92Station (T253) PGA: 5.78 PGV: 5.50 N34.46 W117.91Station (PAST) PGA: 1.66 PGV: unknown N34.15 W118.17Station (OBS_10) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N34.05 W116.58Station (OBS_142) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.85 W118.13Station (PSA) PGA: 10.84 PGV: 13.90 N33.83 W116.50Station (OBS_225) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N32.49 W114.78Station (OBS_103) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.64 W117.92Station (OBS_134) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.65 W117.81Station (OBS_2) PGA: 83.35 PGV: 82.49 N34.27 W116.43Station (OBS_240) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.20 W118.60Station (OBS_79) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N33.84 W117.91Station (OBS_196) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.74 W117.00Station (T148) PGA: 4.50 PGV: 4.90 N33.43 W116.08Station (OBS_236) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N33.26 W116.37Station (OBS_246) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.99 W118.39Station (OBS_170) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N32.96 W117.03Station (OBS_285) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.13 W118.45Station (OBS_268) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.23 W118.07Station (HIST_7) PGA: 8.64 PGV: 30.10 N33.72 W116.22Station (OBS_64) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N34.25 W117.24Station (OBS_215) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.49 W114.71Station (OBS_152) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N33.55 W117.21Station (OBS_193) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.24 W117.18Station (OBS_138) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.10 W117.77Station (HIST_21) PGA: 15.32 PGV: 12.00 N33.28 W115.98Station (OBS_178) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.28 W118.44Station Epicenter: N34.19 W116.52 M=7.3Available Formats: JPG (165 kB) || PS (639 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (248 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (250 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image