Shakemap atlas198303311312

Instrumental Intensity

Station (OBS_7) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N2.47 W76.65Station (OBS_2) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N2.53 W76.70Station (OBS_5) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N2.42 W76.77Station (OBS_4) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N2.64 W76.52Station (OBS_1) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N2.44 W76.61Station (OBS_6) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N2.34 W76.64Station (OBS_3) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N2.63 W76.63Station Epicenter: N2.44 W76.66 M=5.6Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (205 kB) || PS (586 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Station (OBS_7) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N2.47 W76.65Station (OBS_2) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N2.53 W76.70Station (OBS_5) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N2.42 W76.77Station (OBS_4) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N2.64 W76.52Station (OBS_1) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N2.44 W76.61Station (OBS_6) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N2.34 W76.64Station (OBS_3) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N2.63 W76.63Station Epicenter: N2.44 W76.66 M=5.6Available Formats: JPG (162 kB) || PS (616 kB) || Contours (7 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Station (OBS_7) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N2.47 W76.65Station (OBS_2) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N2.53 W76.70Station (OBS_5) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N2.42 W76.77Station (OBS_4) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N2.64 W76.52Station (OBS_1) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N2.44 W76.61Station (OBS_6) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N2.34 W76.64Station (OBS_3) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N2.63 W76.63Station Epicenter: N2.44 W76.66 M=5.6Available Formats: JPG (162 kB) || PS (616 kB) || Contours (7 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (82 kB) || PS (32 kB)Uncertainty Image

Decorated

Available Formats: JPG (295 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (295 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image