Shakemap atlas196403280336

Instrumental Intensity

Station (OBS_129) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.41 W150.10Station (OBS_88) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N58.75 W157.00Station (OBS_17) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N61.50 W144.52Station (OBS_115) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.56 W144.63Station (OBS_112) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N59.48 W151.75Station (OBS_106) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.15 W145.39Station (OBS_16) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.56 W144.66Station (OBS_107) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.35 W145.37Station (OBS_94) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N57.21 W153.33Station (OBS_130) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.71 W148.86Station (OBS_70) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.38 W151.29Station (OBS_29) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N62.61 W150.01Station (OBS_150) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.01 W144.38Station (OBS_109) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.70 W145.16Station (OBS_83) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N59.43 W146.33Station (OBS_28) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.55 W145.75Station (OBS_48) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.33 W145.15Station (OBS_95) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.60 W149.08Station (OBS_50) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N63.82 W148.97Station (OBS_86) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N60.48 W149.40Station (OBS_74) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N57.75 W152.50Station (OBS_38) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.33 W149.57Station (OBS_57) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.11 W145.36Station (OBS_144) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.58 W149.50Station (OBS_128) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.33 W149.13Station (OBS_3) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N61.13 W149.35Station (OBS_127) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.51 W150.80Station (OBS_26) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.60 W144.80Station (OBS_13) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N61.79 W148.46Station (OBS_27) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.13 W145.63Station (OBS_39) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.33 W149.73Station (OBS_135) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.08 W142.53Station (OBS_124) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N58.68 W157.00Station (OBS_54) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.64 W148.95Station (OBS_131) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.33 W150.11Station (OBS_53) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.47 W149.20Station (OBS_25) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.95 W145.30Station (OBS_117) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N56.53 W154.00Station (OBS_67) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N59.50 W155.00Station (OBS_149) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N61.70 W150.13Station (OBS_72) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.62 W151.23Station (OBS_82) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.95 W155.59Station (OBS_51) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.95 W149.30Station (OBS_58) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N62.76 W149.69Station (OBS_113) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N60.11 W149.41Station (OBS_52) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.30 W149.51Station (OBS_24) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.48 W149.83Station (OBS_122) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.40 W140.46Station (OBS_151) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N59.48 W139.81Station (OBS_41) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.46 W149.36Station (OBS_145) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.50 W140.16Station (OBS_125) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N57.68 W152.48Station (OBS_10) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N63.38 W148.95Station (OBS_55) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.73 W148.65Station (OBS_142) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N61.13 W146.36Station (OBS_11) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.07 W142.41Station (OBS_66) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.97 W149.63Station (OBS_132) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N63.35 W143.50Station (OBS_99) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N57.57 W157.58Station (OBS_65) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N60.80 W149.43Station (OBS_134) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.06 W146.45Station (OBS_32) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.50 W149.00Station (OBS_114) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.58 W159.58Station (OBS_73) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N58.67 W156.66Station (OBS_92) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N60.00 W154.86Station (OBS_123) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.48 W151.05Station (OBS_2) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N59.28 W158.63Station (OBS_119) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.96 W151.18Station (OBS_121) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N61.66 W157.18Station (OBS_62) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N59.63 W151.55Station (OBS_108) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.35 W145.37Station (OBS_97) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.92 W145.53Station (OBS_100) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N60.25 W154.13Station (OBS_44) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N62.46 W153.96Station (OBS_18) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N61.41 W149.50Station (OBS_96) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.03 W145.58Station (OBS_87) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.73 W148.91Station (OBS_60) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.83 W149.01Station (OBS_34) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N58.50 W157.05Station (OBS_101) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.90 W148.20Station (OBS_14) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N56.30 W158.45Station (OBS_104) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N62.00 W153.00Station (OBS_147) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N60.75 W148.80Station (OBS_137) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.31 W142.98Station (OBS_105) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.13 W145.39Station (OBS_21) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N62.70 W144.16Station (OBS_64) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N60.91 W149.75Station (OBS_152) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N61.35 W142.69Station (OBS_138) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N57.76 W153.40Station (OBS_56) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N62.11 W145.55Station (OBS_71) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.58 W151.31Station (OBS_40) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N58.18 W157.40Station (OBS_120) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.53 W145.51Station Epicenter: N61.02 W147.65 M=9.2Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (146 kB) || PS (491 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Station (OBS_129) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.41 W150.10Station (OBS_88) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N58.75 W157.00Station (OBS_17) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N61.50 W144.52Station (OBS_115) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.56 W144.63Station (OBS_112) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N59.48 W151.75Station (OBS_106) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.15 W145.39Station (OBS_16) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.56 W144.66Station (OBS_107) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.35 W145.37Station (OBS_94) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N57.21 W153.33Station (OBS_130) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.71 W148.86Station (OBS_70) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.38 W151.29Station (OBS_29) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N62.61 W150.01Station (OBS_150) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.01 W144.38Station (OBS_109) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.70 W145.16Station (OBS_83) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N59.43 W146.33Station (OBS_28) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.55 W145.75Station (OBS_48) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.33 W145.15Station (OBS_95) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.60 W149.08Station (OBS_50) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N63.82 W148.97Station (OBS_86) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N60.48 W149.40Station (OBS_74) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N57.75 W152.50Station (OBS_38) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.33 W149.57Station (OBS_57) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.11 W145.36Station (OBS_144) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.58 W149.50Station (OBS_128) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.33 W149.13Station (OBS_3) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N61.13 W149.35Station (OBS_127) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.51 W150.80Station (OBS_26) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.60 W144.80Station (OBS_13) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N61.79 W148.46Station (OBS_27) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.13 W145.63Station (OBS_39) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.33 W149.73Station (OBS_135) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.08 W142.53Station (OBS_124) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N58.68 W157.00Station (OBS_54) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.64 W148.95Station (OBS_131) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.33 W150.11Station (OBS_53) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.47 W149.20Station (OBS_25) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.95 W145.30Station (OBS_117) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N56.53 W154.00Station (OBS_67) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N59.50 W155.00Station (OBS_149) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N61.70 W150.13Station (OBS_72) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.62 W151.23Station (OBS_82) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.95 W155.59Station (OBS_51) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.95 W149.30Station (OBS_58) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N62.76 W149.69Station (OBS_113) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N60.11 W149.41Station (OBS_52) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.30 W149.51Station (OBS_24) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.48 W149.83Station (OBS_122) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.40 W140.46Station (OBS_151) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N59.48 W139.81Station (OBS_41) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.46 W149.36Station (OBS_145) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.50 W140.16Station (OBS_125) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N57.68 W152.48Station (OBS_10) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N63.38 W148.95Station (OBS_55) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.73 W148.65Station (OBS_142) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N61.13 W146.36Station (OBS_11) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.07 W142.41Station (OBS_66) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.97 W149.63Station (OBS_132) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N63.35 W143.50Station (OBS_99) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N57.57 W157.58Station (OBS_65) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N60.80 W149.43Station (OBS_134) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.06 W146.45Station (OBS_32) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.50 W149.00Station (OBS_114) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.58 W159.58Station (OBS_73) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N58.67 W156.66Station (OBS_92) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N60.00 W154.86Station (OBS_123) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.48 W151.05Station (OBS_2) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N59.28 W158.63Station (OBS_119) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.96 W151.18Station (OBS_121) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N61.66 W157.18Station (OBS_62) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N59.63 W151.55Station (OBS_108) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.35 W145.37Station (OBS_97) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.92 W145.53Station (OBS_100) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N60.25 W154.13Station (OBS_44) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N62.46 W153.96Station (OBS_18) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N61.41 W149.50Station (OBS_96) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.03 W145.58Station (OBS_87) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.73 W148.91Station (OBS_60) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.83 W149.01Station (OBS_34) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N58.50 W157.05Station (OBS_101) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.90 W148.20Station (OBS_14) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N56.30 W158.45Station (OBS_104) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N62.00 W153.00Station (OBS_147) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N60.75 W148.80Station (OBS_137) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.31 W142.98Station (OBS_105) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.13 W145.39Station (OBS_21) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N62.70 W144.16Station (OBS_64) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N60.91 W149.75Station (OBS_152) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N61.35 W142.69Station (OBS_138) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N57.76 W153.40Station (OBS_56) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N62.11 W145.55Station (OBS_71) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.58 W151.31Station (OBS_40) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N58.18 W157.40Station (OBS_120) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.53 W145.51Station Epicenter: N61.02 W147.65 M=9.2Available Formats: JPG (121 kB) || PS (4 Mb) || Contours (114 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Station (OBS_129) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.41 W150.10Station (OBS_88) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N58.75 W157.00Station (OBS_17) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N61.50 W144.52Station (OBS_115) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.56 W144.63Station (OBS_112) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N59.48 W151.75Station (OBS_106) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.15 W145.39Station (OBS_16) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.56 W144.66Station (OBS_107) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.35 W145.37Station (OBS_94) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N57.21 W153.33Station (OBS_130) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.71 W148.86Station (OBS_70) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.38 W151.29Station (OBS_29) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N62.61 W150.01Station (OBS_150) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.01 W144.38Station (OBS_109) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.70 W145.16Station (OBS_83) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N59.43 W146.33Station (OBS_28) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.55 W145.75Station (OBS_48) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.33 W145.15Station (OBS_95) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.60 W149.08Station (OBS_50) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N63.82 W148.97Station (OBS_86) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N60.48 W149.40Station (OBS_74) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N57.75 W152.50Station (OBS_38) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.33 W149.57Station (OBS_57) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.11 W145.36Station (OBS_144) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.58 W149.50Station (OBS_128) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.33 W149.13Station (OBS_3) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N61.13 W149.35Station (OBS_127) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.51 W150.80Station (OBS_26) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.60 W144.80Station (OBS_13) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N61.79 W148.46Station (OBS_27) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.13 W145.63Station (OBS_39) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.33 W149.73Station (OBS_135) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.08 W142.53Station (OBS_124) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N58.68 W157.00Station (OBS_54) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.64 W148.95Station (OBS_131) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.33 W150.11Station (OBS_53) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.47 W149.20Station (OBS_25) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.95 W145.30Station (OBS_117) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N56.53 W154.00Station (OBS_67) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N59.50 W155.00Station (OBS_149) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N61.70 W150.13Station (OBS_72) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.62 W151.23Station (OBS_82) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.95 W155.59Station (OBS_51) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.95 W149.30Station (OBS_58) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N62.76 W149.69Station (OBS_113) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N60.11 W149.41Station (OBS_52) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.30 W149.51Station (OBS_24) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.48 W149.83Station (OBS_122) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.40 W140.46Station (OBS_151) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N59.48 W139.81Station (OBS_41) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.46 W149.36Station (OBS_145) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.50 W140.16Station (OBS_125) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N57.68 W152.48Station (OBS_10) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N63.38 W148.95Station (OBS_55) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.73 W148.65Station (OBS_142) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N61.13 W146.36Station (OBS_11) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.07 W142.41Station (OBS_66) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.97 W149.63Station (OBS_132) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N63.35 W143.50Station (OBS_99) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N57.57 W157.58Station (OBS_65) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N60.80 W149.43Station (OBS_134) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.06 W146.45Station (OBS_32) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.50 W149.00Station (OBS_114) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.58 W159.58Station (OBS_73) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N58.67 W156.66Station (OBS_92) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N60.00 W154.86Station (OBS_123) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.48 W151.05Station (OBS_2) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N59.28 W158.63Station (OBS_119) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.96 W151.18Station (OBS_121) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N61.66 W157.18Station (OBS_62) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N59.63 W151.55Station (OBS_108) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.35 W145.37Station (OBS_97) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.92 W145.53Station (OBS_100) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N60.25 W154.13Station (OBS_44) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N62.46 W153.96Station (OBS_18) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N61.41 W149.50Station (OBS_96) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.03 W145.58Station (OBS_87) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.73 W148.91Station (OBS_60) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.83 W149.01Station (OBS_34) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N58.50 W157.05Station (OBS_101) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.90 W148.20Station (OBS_14) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N56.30 W158.45Station (OBS_104) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N62.00 W153.00Station (OBS_147) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N60.75 W148.80Station (OBS_137) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.31 W142.98Station (OBS_105) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.13 W145.39Station (OBS_21) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N62.70 W144.16Station (OBS_64) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N60.91 W149.75Station (OBS_152) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N61.35 W142.69Station (OBS_138) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N57.76 W153.40Station (OBS_56) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N62.11 W145.55Station (OBS_71) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.58 W151.31Station (OBS_40) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N58.18 W157.40Station (OBS_120) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.53 W145.51Station Epicenter: N61.02 W147.65 M=9.2Available Formats: JPG (121 kB) || PS (4 Mb) || Contours (117 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (113 kB) || PS (86 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Station (OBS_129) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.41 W150.10Station (OBS_88) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N58.75 W157.00Station (OBS_17) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N61.50 W144.52Station (OBS_115) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.56 W144.63Station (OBS_112) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N59.48 W151.75Station (OBS_106) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.15 W145.39Station (OBS_16) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.56 W144.66Station (OBS_107) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.35 W145.37Station (OBS_94) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N57.21 W153.33Station (OBS_130) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.71 W148.86Station (OBS_70) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.38 W151.29Station (OBS_29) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N62.61 W150.01Station (OBS_150) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.01 W144.38Station (OBS_109) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.70 W145.16Station (OBS_83) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N59.43 W146.33Station (OBS_28) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.55 W145.75Station (OBS_48) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.33 W145.15Station (OBS_95) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.60 W149.08Station (OBS_50) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N63.82 W148.97Station (OBS_86) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N60.48 W149.40Station (OBS_74) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N57.75 W152.50Station (OBS_38) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.33 W149.57Station (OBS_57) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.11 W145.36Station (OBS_144) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.58 W149.50Station (OBS_128) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.33 W149.13Station (OBS_3) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N61.13 W149.35Station (OBS_127) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.51 W150.80Station (OBS_26) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.60 W144.80Station (OBS_13) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N61.79 W148.46Station (OBS_27) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.13 W145.63Station (OBS_39) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.33 W149.73Station (OBS_135) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.08 W142.53Station (OBS_124) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N58.68 W157.00Station (OBS_54) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.64 W148.95Station (OBS_131) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.33 W150.11Station (OBS_53) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.47 W149.20Station (OBS_25) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.95 W145.30Station (OBS_117) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N56.53 W154.00Station (OBS_67) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N59.50 W155.00Station (OBS_149) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N61.70 W150.13Station (OBS_72) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.62 W151.23Station (OBS_82) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.95 W155.59Station (OBS_51) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.95 W149.30Station (OBS_58) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N62.76 W149.69Station (OBS_113) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N60.11 W149.41Station (OBS_52) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.30 W149.51Station (OBS_24) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.48 W149.83Station (OBS_122) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.40 W140.46Station (OBS_151) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N59.48 W139.81Station (OBS_41) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.46 W149.36Station (OBS_145) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.50 W140.16Station (OBS_125) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N57.68 W152.48Station (OBS_10) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N63.38 W148.95Station (OBS_55) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.73 W148.65Station (OBS_142) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N61.13 W146.36Station (OBS_11) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.07 W142.41Station (OBS_66) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.97 W149.63Station (OBS_132) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N63.35 W143.50Station (OBS_99) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N57.57 W157.58Station (OBS_65) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N60.80 W149.43Station (OBS_134) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.06 W146.45Station (OBS_32) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.50 W149.00Station (OBS_114) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.58 W159.58Station (OBS_73) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N58.67 W156.66Station (OBS_92) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N60.00 W154.86Station (OBS_123) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.48 W151.05Station (OBS_2) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N59.28 W158.63Station (OBS_119) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.96 W151.18Station (OBS_121) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N61.66 W157.18Station (OBS_62) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N59.63 W151.55Station (OBS_108) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.35 W145.37Station (OBS_97) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.92 W145.53Station (OBS_100) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N60.25 W154.13Station (OBS_44) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N62.46 W153.96Station (OBS_18) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N61.41 W149.50Station (OBS_96) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.03 W145.58Station (OBS_87) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.73 W148.91Station (OBS_60) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.83 W149.01Station (OBS_34) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N58.50 W157.05Station (OBS_101) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.90 W148.20Station (OBS_14) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N56.30 W158.45Station (OBS_104) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N62.00 W153.00Station (OBS_147) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N60.75 W148.80Station (OBS_137) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.31 W142.98Station (OBS_105) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.13 W145.39Station (OBS_21) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N62.70 W144.16Station (OBS_64) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N60.91 W149.75Station (OBS_152) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N61.35 W142.69Station (OBS_138) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N57.76 W153.40Station (OBS_56) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N62.11 W145.55Station (OBS_71) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.58 W151.31Station (OBS_40) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N58.18 W157.40Station (OBS_120) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.53 W145.51Station Epicenter: N61.02 W147.65 M=9.2Available Formats: JPG (124 kB) || PS (4 Mb)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Station (OBS_129) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.41 W150.10Station (OBS_88) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N58.75 W157.00Station (OBS_17) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N61.50 W144.52Station (OBS_115) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.56 W144.63Station (OBS_112) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N59.48 W151.75Station (OBS_106) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.15 W145.39Station (OBS_16) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.56 W144.66Station (OBS_107) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.35 W145.37Station (OBS_94) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N57.21 W153.33Station (OBS_130) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.71 W148.86Station (OBS_70) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.38 W151.29Station (OBS_29) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N62.61 W150.01Station (OBS_150) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.01 W144.38Station (OBS_109) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.70 W145.16Station (OBS_83) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N59.43 W146.33Station (OBS_28) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.55 W145.75Station (OBS_48) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.33 W145.15Station (OBS_95) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.60 W149.08Station (OBS_50) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N63.82 W148.97Station (OBS_86) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N60.48 W149.40Station (OBS_74) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N57.75 W152.50Station (OBS_38) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.33 W149.57Station (OBS_57) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.11 W145.36Station (OBS_144) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.58 W149.50Station (OBS_128) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.33 W149.13Station (OBS_3) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N61.13 W149.35Station (OBS_127) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.51 W150.80Station (OBS_26) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.60 W144.80Station (OBS_13) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N61.79 W148.46Station (OBS_27) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.13 W145.63Station (OBS_39) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.33 W149.73Station (OBS_135) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.08 W142.53Station (OBS_124) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N58.68 W157.00Station (OBS_54) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.64 W148.95Station (OBS_131) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.33 W150.11Station (OBS_53) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.47 W149.20Station (OBS_25) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.95 W145.30Station (OBS_117) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N56.53 W154.00Station (OBS_67) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N59.50 W155.00Station (OBS_149) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N61.70 W150.13Station (OBS_72) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.62 W151.23Station (OBS_82) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.95 W155.59Station (OBS_51) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.95 W149.30Station (OBS_58) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N62.76 W149.69Station (OBS_113) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N60.11 W149.41Station (OBS_52) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.30 W149.51Station (OBS_24) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.48 W149.83Station (OBS_122) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.40 W140.46Station (OBS_151) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N59.48 W139.81Station (OBS_41) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.46 W149.36Station (OBS_145) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.50 W140.16Station (OBS_125) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N57.68 W152.48Station (OBS_10) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N63.38 W148.95Station (OBS_55) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.73 W148.65Station (OBS_142) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N61.13 W146.36Station (OBS_11) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.07 W142.41Station (OBS_66) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.97 W149.63Station (OBS_132) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N63.35 W143.50Station (OBS_99) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N57.57 W157.58Station (OBS_65) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N60.80 W149.43Station (OBS_134) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.06 W146.45Station (OBS_32) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.50 W149.00Station (OBS_114) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.58 W159.58Station (OBS_73) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N58.67 W156.66Station (OBS_92) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N60.00 W154.86Station (OBS_123) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.48 W151.05Station (OBS_2) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N59.28 W158.63Station (OBS_119) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.96 W151.18Station (OBS_121) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N61.66 W157.18Station (OBS_62) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N59.63 W151.55Station (OBS_108) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.35 W145.37Station (OBS_97) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.92 W145.53Station (OBS_100) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N60.25 W154.13Station (OBS_44) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N62.46 W153.96Station (OBS_18) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N61.41 W149.50Station (OBS_96) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.03 W145.58Station (OBS_87) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.73 W148.91Station (OBS_60) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.83 W149.01Station (OBS_34) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N58.50 W157.05Station (OBS_101) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.90 W148.20Station (OBS_14) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N56.30 W158.45Station (OBS_104) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N62.00 W153.00Station (OBS_147) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N60.75 W148.80Station (OBS_137) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.31 W142.98Station (OBS_105) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.13 W145.39Station (OBS_21) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N62.70 W144.16Station (OBS_64) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N60.91 W149.75Station (OBS_152) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N61.35 W142.69Station (OBS_138) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N57.76 W153.40Station (OBS_56) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N62.11 W145.55Station (OBS_71) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.58 W151.31Station (OBS_40) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N58.18 W157.40Station (OBS_120) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.53 W145.51Station Epicenter: N61.02 W147.65 M=9.2Available Formats: JPG (124 kB) || PS (4 Mb)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Station (OBS_129) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.41 W150.10Station (OBS_88) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N58.75 W157.00Station (OBS_17) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N61.50 W144.52Station (OBS_115) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.56 W144.63Station (OBS_112) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N59.48 W151.75Station (OBS_106) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.15 W145.39Station (OBS_16) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.56 W144.66Station (OBS_107) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.35 W145.37Station (OBS_94) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N57.21 W153.33Station (OBS_130) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.71 W148.86Station (OBS_70) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.38 W151.29Station (OBS_29) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N62.61 W150.01Station (OBS_150) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.01 W144.38Station (OBS_109) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.70 W145.16Station (OBS_83) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N59.43 W146.33Station (OBS_28) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.55 W145.75Station (OBS_48) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.33 W145.15Station (OBS_95) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.60 W149.08Station (OBS_50) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N63.82 W148.97Station (OBS_86) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N60.48 W149.40Station (OBS_74) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N57.75 W152.50Station (OBS_38) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.33 W149.57Station (OBS_57) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.11 W145.36Station (OBS_144) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.58 W149.50Station (OBS_128) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.33 W149.13Station (OBS_3) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N61.13 W149.35Station (OBS_127) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.51 W150.80Station (OBS_26) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.60 W144.80Station (OBS_13) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N61.79 W148.46Station (OBS_27) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.13 W145.63Station (OBS_39) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.33 W149.73Station (OBS_135) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.08 W142.53Station (OBS_124) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N58.68 W157.00Station (OBS_54) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.64 W148.95Station (OBS_131) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.33 W150.11Station (OBS_53) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.47 W149.20Station (OBS_25) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.95 W145.30Station (OBS_117) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N56.53 W154.00Station (OBS_67) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N59.50 W155.00Station (OBS_149) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N61.70 W150.13Station (OBS_72) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.62 W151.23Station (OBS_82) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.95 W155.59Station (OBS_51) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.95 W149.30Station (OBS_58) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N62.76 W149.69Station (OBS_113) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N60.11 W149.41Station (OBS_52) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.30 W149.51Station (OBS_24) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.48 W149.83Station (OBS_122) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.40 W140.46Station (OBS_151) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N59.48 W139.81Station (OBS_41) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.46 W149.36Station (OBS_145) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.50 W140.16Station (OBS_125) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N57.68 W152.48Station (OBS_10) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N63.38 W148.95Station (OBS_55) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.73 W148.65Station (OBS_142) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N61.13 W146.36Station (OBS_11) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.07 W142.41Station (OBS_66) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.97 W149.63Station (OBS_132) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N63.35 W143.50Station (OBS_99) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N57.57 W157.58Station (OBS_65) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N60.80 W149.43Station (OBS_134) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.06 W146.45Station (OBS_32) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.50 W149.00Station (OBS_114) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.58 W159.58Station (OBS_73) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N58.67 W156.66Station (OBS_92) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N60.00 W154.86Station (OBS_123) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.48 W151.05Station (OBS_2) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N59.28 W158.63Station (OBS_119) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N61.96 W151.18Station (OBS_121) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N61.66 W157.18Station (OBS_62) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N59.63 W151.55Station (OBS_108) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.35 W145.37Station (OBS_97) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.92 W145.53Station (OBS_100) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N60.25 W154.13Station (OBS_44) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N62.46 W153.96Station (OBS_18) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N61.41 W149.50Station (OBS_96) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.03 W145.58Station (OBS_87) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.73 W148.91Station (OBS_60) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.83 W149.01Station (OBS_34) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N58.50 W157.05Station (OBS_101) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.90 W148.20Station (OBS_14) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N56.30 W158.45Station (OBS_104) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N62.00 W153.00Station (OBS_147) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N60.75 W148.80Station (OBS_137) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N63.31 W142.98Station (OBS_105) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N62.13 W145.39Station (OBS_21) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N62.70 W144.16Station (OBS_64) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N60.91 W149.75Station (OBS_152) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N61.35 W142.69Station (OBS_138) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N57.76 W153.40Station (OBS_56) PGA: 44.43 PGV: 42.49 N62.11 W145.55Station (OBS_71) PGA: 23.68 PGV: 21.88 N60.58 W151.31Station (OBS_40) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N58.18 W157.40Station (OBS_120) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N62.53 W145.51Station Epicenter: N61.02 W147.65 M=9.2Available Formats: JPG (125 kB) || PS (4 Mb)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (177 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (176 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image