Shakemap ak13114583

Instrumental Intensity

Station (AHOU) PGA: NaN PGV: NaN N61.63 W149.80Station (AWPL) PGA: 0.34 PGV: 0.14 N61.58 W149.44Station (ARTY) PGA: 2.12 PGV: 0.45 N61.40 W149.44Station (AMJG) PGA: NaN PGV: NaN N61.62 W149.32Station (ALUK) PGA: 0.42 PGV: 0.41 N61.10 W149.82Station (8052) PGA: 0.02 PGV: 0.02 N60.10 W149.44Station Epicenter: N61.30 W149.36 M=3.8Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (134 kB) || PS (521 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (113 kB) || PS (805 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (112 kB) || PS (804 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (75 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (112 kB) || PS (805 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (113 kB) || PS (806 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (114 kB) || PS (807 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (173 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (167 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image