Shakemap ak12821200

Instrumental Intensity

Station (AHOU) PGA: NaN PGV: NaN N61.63 W149.80Station (AWPL) PGA: NaN PGV: NaN N61.58 W149.44Station (8052) PGA: 0.08 PGV: 0.14 N60.10 W149.44Station Epicenter: N60.90 W150.01 M=4.2Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (132 kB) || PS (670 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (109 kB) || PS (791 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (110 kB) || PS (792 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (72 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (109 kB) || PS (791 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (109 kB) || PS (792 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (111 kB) || PS (793 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (175 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (171 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image