Shakemap ak12795947

Instrumental Intensity

Station (P18K) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N59.39 W155.23Station (AUSB) PGA: NaN PGV: NaN N59.33 W153.43Station (RDDF) PGA: 0.03 PGV: 0.02 N60.59 W152.69Station (NCT) PGA: 0.01 PGV: 0.02 N60.56 W152.93Station (DAM2) PGA: 0.04 PGV: 0.01 N59.76 W150.86Station (O20K) PGA: NaN PGV: NaN N60.08 W152.62Station (RDJH) PGA: 0.02 PGV: 0.02 N60.59 W152.81Station (ILSW) PGA: NaN PGV: NaN N59.98 W153.14Station (SVW2) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N61.11 W155.62Station (BRLK) PGA: 0.16 PGV: 0.03 N59.75 W150.91Station (HOM) PGA: 0.18 PGV: 0.05 N59.66 W151.65Station (AU22) PGA: 0.31 PGV: 0.12 N59.34 W153.36Station (SLK) PGA: 0.05 PGV: 0.01 N60.51 W150.22Station (RED) PGA: 0.04 PGV: 0.02 N60.42 W152.77Station (Q19K) PGA: 0.02 PGV: 0.02 N58.93 W153.64Station (BRSE) PGA: 0.02 PGV: 0.01 N59.74 W150.74Station (CAPN) PGA: 0.04 PGV: 0.04 N60.77 W151.15Station (O18K) PGA: 0.01 PGV: 0.01 N59.85 W155.21Station (AUWS) PGA: NaN PGV: NaN N59.36 W153.46Station (AUL) PGA: 0.19 PGV: 0.08 N59.38 W153.44Station (DAM1) PGA: 0.06 PGV: 0.01 N59.76 W150.85Station (N19K) PGA: 0.00 PGV: 0.01 N60.81 W154.48Station (O19K) PGA: 0.16 PGV: 0.07 N60.20 W154.32Station (AUQ) PGA: NaN PGV: NaN N59.35 W153.41Station (AUJA) PGA: NaN PGV: NaN N59.34 W153.42Station (SPCN) PGA: 0.04 PGV: 0.02 N61.22 W152.19Station (CNP) PGA: 0.09 PGV: 0.03 N59.53 W151.24Station Epicenter: N59.73 W153.18 M=4.2Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (116 kB) || PS (437 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (98 kB) || PS (732 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (99 kB) || PS (732 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (75 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (99 kB) || PS (735 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (98 kB) || PS (734 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (98 kB) || PS (733 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (148 kB) || PS (956 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (146 kB) || PS (955 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image