Shakemap ak11373819

Instrumental Intensity

Station (MLY) PGA: 0.20 PGV: 0.03 N65.03 W150.74Station (WRH) PGA: NaN PGV: NaN N64.47 W148.09Station (FA05) PGA: 0.30 PGV: 0.11 N64.84 W147.75Station (HDA) PGA: 0.17 PGV: 0.06 N64.41 W146.95Station (MDM) PGA: NaN PGV: NaN N64.96 W148.23Station (BPAW) PGA: 0.07 PGV: 0.02 N64.10 W150.99Station (COLA) PGA: 0.63 PGV: 0.24 N64.87 W147.86Station (MCK) PGA: 0.06 PGV: 0.03 N63.73 W148.94Station (FA02) PGA: 0.55 PGV: 0.18 N64.85 W148.01Station (FA07) PGA: 0.27 PGV: 0.11 N64.83 W147.69Station (FA01) PGA: 0.11 PGV: 0.05 N64.83 W147.94Station (CCB) PGA: 0.27 PGV: 0.06 N64.65 W147.81Station (FA09) PGA: 0.41 PGV: 0.15 N64.84 W147.82Station (FA10) PGA: 0.38 PGV: 0.14 N64.82 W147.78Station (FA06) PGA: 0.31 PGV: 0.12 N64.85 W147.70Station (BWN) PGA: NaN PGV: NaN N64.17 W149.30Station Epicenter: N65.15 W149.05 M=4.2Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (134 kB) || PS (474 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (110 kB) || PS (714 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (110 kB) || PS (714 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (67 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (110 kB) || PS (714 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (110 kB) || PS (714 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (110 kB) || PS (714 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (159 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (155 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image