Shakemap ak11372783

Instrumental Intensity

Station (MLY) PGA: 1.25 PGV: 0.22 N65.03 W150.74Station (WRH) PGA: NaN PGV: NaN N64.47 W148.09Station (FA05) PGA: 0.86 PGV: 0.53 N64.84 W147.75Station (HDA) PGA: 0.54 PGV: 0.23 N64.41 W146.95Station (MDM) PGA: NaN PGV: NaN N64.96 W148.23Station (BPAW) PGA: NaN PGV: NaN N64.10 W150.99Station (COLA) PGA: NaN PGV: NaN N64.87 W147.86Station (MCK) PGA: 0.17 PGV: 0.09 N63.73 W148.94Station (FA02) PGA: 2.47 PGV: 0.92 N64.85 W148.01Station (FA07) PGA: 1.10 PGV: 0.52 N64.83 W147.69Station (FA01) PGA: 0.47 PGV: 0.24 N64.83 W147.94Station (CCB) PGA: 0.74 PGV: 0.21 N64.65 W147.81Station (FA09) PGA: 1.35 PGV: 0.58 N64.84 W147.82Station (FA10) PGA: 1.40 PGV: 0.73 N64.82 W147.78Station (FA06) PGA: 1.14 PGV: 0.58 N64.85 W147.70Station (BWN) PGA: NaN PGV: NaN N64.17 W149.30Station Epicenter: N65.15 W149.04 M=5.1Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (139 kB) || PS (725 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (112 kB) || PS (714 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (112 kB) || PS (714 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (68 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (113 kB) || PS (714 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (112 kB) || PS (714 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (112 kB) || PS (714 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (168 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (163 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image