Shakemap ak11370669

Instrumental Intensity

Station (KOTZ) PGA: NaN PGV: NaN N66.90 W162.60Station (RDOG) PGA: NaN PGV: NaN N68.05 W162.91Station Epicenter: N67.58 W161.93 M=3.8Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (114 kB) || PS (223 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (99 kB) || PS (585 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (99 kB) || PS (585 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (50 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (99 kB) || PS (585 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (99 kB) || PS (585 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (99 kB) || PS (585 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (121 kB) || PS (468 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (121 kB) || PS (468 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image