Shakemap ak11360064

Instrumental Intensity

Station (OKCE) PGA: NaN PGV: NaN N53.43 W168.17Station (NIKH) PGA: NaN PGV: NaN N52.97 W168.85Station (OKFG) PGA: NaN PGV: NaN N53.41 W167.91Station (MAPS) PGA: NaN PGV: NaN N53.81 W166.94Station (CLES) PGA: NaN PGV: NaN N52.82 W169.90Station (CLCO) PGA: NaN PGV: NaN N52.79 W169.72Station (OKNC) PGA: NaN PGV: NaN N53.46 W168.13Station Epicenter: N52.68 W169.48 M=4.3Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (54 kB) || PS (225 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (35 kB) || PS (466 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (35 kB) || PS (466 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (41 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (34 kB) || PS (466 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (34 kB) || PS (466 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (34 kB) || PS (466 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (45 kB) || PS (484 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (45 kB) || PS (484 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image