Shakemap ak11353620

Instrumental Intensity

Station (MLY) PGA: NaN PGV: NaN N65.03 W150.74Station (BPAW) PGA: NaN PGV: NaN N64.10 W150.99Station (TRF) PGA: NaN PGV: NaN N63.45 W150.29Station (CAST) PGA: NaN PGV: NaN N63.42 W152.08Station (CHUM) PGA: NaN PGV: NaN N63.88 W152.32Station Epicenter: N64.56 W152.48 M=3.9Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (125 kB) || PS (239 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (112 kB) || PS (762 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (112 kB) || PS (762 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (52 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (112 kB) || PS (762 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (111 kB) || PS (762 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (112 kB) || PS (762 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (131 kB) || PS (508 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (130 kB) || PS (507 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image