Shakemap ak11353157

Instrumental Intensity

Station (DUMMY) PGA: NaN PGV: NaN N55.56 W155.56Station (SII) PGA: 0.07 PGV: 0.04 N56.56 W154.18Station (OHAK) PGA: 0.01 PGV: 0.01 N57.22 W153.29Station (KABU) PGA: 0.01 PGV: 0.01 N58.27 W155.28Station (CHI) PGA: 0.01 PGV: 0.02 N55.82 W155.62Station Epicenter: N57.01 W155.65 M=4.0Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (90 kB) || PS (505 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (69 kB) || PS (669 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (71 kB) || PS (671 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (63 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (69 kB) || PS (669 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (70 kB) || PS (671 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (71 kB) || PS (671 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (103 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (102 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image