Shakemap ak11336918

Instrumental Intensity

Station (BESE) PGA: NaN PGV: NaN N58.58 W134.86Station (YKU2) PGA: NaN PGV: NaN N59.51 W139.67Station (JIS) PGA: NaN PGV: NaN N58.28 W134.38Station Epicenter: N58.16 W137.04 M=3.7Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (103 kB) || PS (268 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (86 kB) || PS (675 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (86 kB) || PS (675 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (67 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (85 kB) || PS (675 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (85 kB) || PS (675 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (85 kB) || PS (675 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (127 kB) || PS (534 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (126 kB) || PS (532 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image