Shakemap ak11336519

Instrumental Intensity

Station (PNL) PGA: NaN PGV: NaN N59.67 W139.40Station (BESE) PGA: NaN PGV: NaN N58.58 W134.86Station (YKU2) PGA: NaN PGV: NaN N59.51 W139.67Station (JIS) PGA: NaN PGV: NaN N58.28 W134.38Station Epicenter: N58.28 W137.06 M=4.0Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (105 kB) || PS (289 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (89 kB) || PS (685 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (89 kB) || PS (685 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (67 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (88 kB) || PS (685 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (88 kB) || PS (685 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (88 kB) || PS (685 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (133 kB) || PS (577 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (132 kB) || PS (577 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image