Shakemap ak11336446

Instrumental Intensity

Station (PNL) PGA: NaN PGV: NaN N59.67 W139.40Station (BESE) PGA: 0.03 PGV: 0.02 N58.58 W134.86Station (YKU2) PGA: NaN PGV: NaN N59.51 W139.67Station (JIS) PGA: 0.01 PGV: 0.01 N58.28 W134.38Station Epicenter: N58.30 W136.98 M=4.5Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (109 kB) || PS (375 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (91 kB) || PS (694 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (92 kB) || PS (694 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (68 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (91 kB) || PS (694 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (91 kB) || PS (694 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (91 kB) || PS (694 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (139 kB) || PS (779 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (138 kB) || PS (778 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image