Shakemap ak11323596

Instrumental Intensity

Station (PIN) PGA: NaN PGV: NaN N60.10 W140.25Station (BARN) PGA: 0.11 PGV: 0.05 N61.06 W141.66Station (MESA) PGA: NaN PGV: NaN N60.18 W141.95Station (ISLE) PGA: 0.06 PGV: 0.05 N60.60 W142.34Station (RKAV) PGA: 0.04 PGV: 0.03 N60.30 W141.35Station (LOGN) PGA: 0.09 PGV: 0.05 N60.82 W141.00Station (WAX) PGA: NaN PGV: NaN N60.45 W142.85Station (SSP) PGA: NaN PGV: NaN N60.18 W142.84Station (MCAR) PGA: NaN PGV: NaN N61.38 W143.02Station (TABL) PGA: 0.04 PGV: 0.03 N60.44 W141.14Station (BAL) PGA: 0.08 PGV: 0.03 N61.04 W142.35Station (PTPK) PGA: 0.07 PGV: 0.06 N61.19 W142.47Station (BAGL) PGA: 0.04 PGV: 0.04 N60.49 W142.09Station (TGL) PGA: 0.05 PGV: 0.04 N60.75 W142.83Station (GRNC) PGA: 0.13 PGV: 0.06 N60.73 W141.76Station (YAH) PGA: 0.03 PGV: 0.02 N60.36 W141.75Station (CRQ) PGA: NaN PGV: NaN N60.75 W143.09Station (PNL) PGA: 0.02 PGV: 0.02 N59.67 W139.40Station (KHIT) PGA: NaN PGV: NaN N60.44 W143.25Station (CTG) PGA: 0.10 PGV: 0.06 N60.96 W141.34Station (KIAG) PGA: 0.09 PGV: 0.04 N60.92 W142.36Station (CYK) PGA: NaN PGV: NaN N60.08 W142.49Station Epicenter: N61.16 W140.31 M=4.5Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (144 kB) || PS (501 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (121 kB) || PS (774 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (121 kB) || PS (774 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (58 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (120 kB) || PS (774 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (120 kB) || PS (774 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (120 kB) || PS (774 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (196 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (195 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image