Shakemap ak11292612

Instrumental Intensity

Station (NOTK) PGA: NaN PGV: NaN N67.58 W162.97Station (RDOG) PGA: NaN PGV: NaN N68.05 W162.91Station Epicenter: N67.68 W162.19 M=3.8Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (116 kB) || PS (220 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (100 kB) || PS (579 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (101 kB) || PS (579 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (49 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (100 kB) || PS (579 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (100 kB) || PS (579 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (100 kB) || PS (579 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (125 kB) || PS (462 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (125 kB) || PS (462 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image