Shakemap ak11292524

Instrumental Intensity

Station (NOTK) PGA: NaN PGV: NaN N67.58 W162.97Station (RDOG) PGA: NaN PGV: NaN N68.05 W162.91Station Epicenter: N67.70 W162.61 M=5.7Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (120 kB) || PS (594 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (98 kB) || PS (565 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (99 kB) || PS (566 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (52 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (97 kB) || PS (565 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (97 kB) || PS (565 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (100 kB) || PS (566 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (133 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (133 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image