Shakemap ak11285488

Instrumental Intensity

Station (NOTK) PGA: 0.05 PGV: 0.01 N67.58 W162.97Station (KOTZ) PGA: NaN PGV: NaN N66.90 W162.60Station (RDOG) PGA: 0.03 PGV: 0.01 N68.05 W162.91Station Epicenter: N67.73 W162.06 M=3.4Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (114 kB) || PS (205 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (100 kB) || PS (585 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (101 kB) || PS (585 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (49 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (93 kB) || PS (557 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (93 kB) || PS (557 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (93 kB) || PS (557 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (124 kB) || PS (429 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (124 kB) || PS (429 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image