Shakemap ak11285020

Instrumental Intensity

Station (NOTK) PGA: 1.12 PGV: 0.26 N67.58 W162.97Station (KOTZ) PGA: NaN PGV: NaN N66.90 W162.60Station (RDOG) PGA: 0.19 PGV: 0.04 N68.05 W162.91Station Epicenter: N67.74 W162.32 M=4.4Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (116 kB) || PS (323 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (97 kB) || PS (576 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (98 kB) || PS (576 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (49 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (97 kB) || PS (576 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (97 kB) || PS (576 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (97 kB) || PS (576 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (133 kB) || PS (704 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (132 kB) || PS (704 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image