Shakemap ak11256136

Instrumental Intensity

Station (DCPH) PGA: NaN PGV: NaN N59.09 W138.22Station (BESE) PGA: NaN PGV: NaN N58.58 W134.86Station (SKAG) PGA: NaN PGV: NaN N59.46 W135.33Station (WHY) PGA: NaN PGV: NaN N60.66 W134.88Station Epicenter: N59.80 W136.63 M=4.0Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (134 kB) || PS (271 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (120 kB) || PS (785 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (120 kB) || PS (785 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (61 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (119 kB) || PS (785 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (119 kB) || PS (785 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (120 kB) || PS (785 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (186 kB) || PS (570 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (185 kB) || PS (569 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image