Shakemap ak11189021

Instrumental Intensity

Station (AKSA) PGA: NaN PGV: NaN N54.11 W165.70Station (AKLV) PGA: 0.18 PGV: 0.04 N54.16 W165.96Station (SSBA) PGA: 0.09 PGV: 0.03 N54.77 W164.13Station (FALS) PGA: 0.13 PGV: 0.06 N54.86 W163.42Station (AKGG) PGA: NaN PGV: NaN N54.20 W165.99Station (MSW) PGA: 0.09 PGV: 0.04 N53.91 W166.79Station (AKRB) PGA: 0.13 PGV: 0.03 N54.13 W166.07Station (OKFG) PGA: 0.01 PGV: 0.00 N53.41 W167.91Station (MNAT) PGA: 0.08 PGV: 0.02 N53.88 W166.69Station (AKBB) PGA: 0.17 PGV: 0.06 N54.10 W165.93Station (AKMO) PGA: 0.28 PGV: 0.05 N54.09 W166.01Station (UNV) PGA: 0.09 PGV: 0.02 N53.85 W166.50Station (AKUT) PGA: NaN PGV: NaN N54.14 W165.77Station (MGOD) PGA: 0.07 PGV: 0.02 N53.79 W166.88Station Epicenter: N53.88 W165.24 M=4.0Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (60 kB) || PS (325 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (41 kB) || PS (554 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (41 kB) || PS (555 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (46 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (40 kB) || PS (554 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (40 kB) || PS (554 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (41 kB) || PS (554 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (55 kB) || PS (700 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (54 kB) || PS (700 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image