Shakemap ak11172757

Instrumental Intensity

Station (SII) PGA: NaN PGV: NaN N56.56 W154.18Station (OHAK) PGA: NaN PGV: NaN N57.22 W153.29Station (KDAK) PGA: NaN PGV: NaN N57.78 W152.58Station (CHI) PGA: NaN PGV: NaN N55.82 W155.62Station Epicenter: N56.92 W154.53 M=3.5Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (81 kB) || PS (222 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (62 kB) || PS (642 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (62 kB) || PS (643 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (57 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (61 kB) || PS (643 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (61 kB) || PS (643 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (61 kB) || PS (643 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (90 kB) || PS (445 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (90 kB) || PS (445 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image