Shakemap ak11170496

Instrumental Intensity

Station (SII) PGA: 0.31 PGV: 0.19 N56.56 W154.18Station (OHAK) PGA: NaN PGV: NaN N57.22 W153.29Station (CHI) PGA: 0.04 PGV: 0.02 N55.82 W155.62Station Epicenter: N57.21 W154.93 M=5.3Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (93 kB) || PS (612 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (74 kB) || PS (677 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (76 kB) || PS (680 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (67 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (74 kB) || PS (679 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (75 kB) || PS (680 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (75 kB) || PS (680 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (110 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (110 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image