Shakemap ak10857005

Instrumental Intensity

Station (PNL) PGA: NaN PGV: NaN N59.67 W139.40Station (DCPH) PGA: NaN PGV: NaN N59.09 W138.22Station (YKU2) PGA: NaN PGV: NaN N59.51 W139.67Station (BCP) PGA: NaN PGV: NaN N59.95 W139.64Station Epicenter: N59.52 W139.00 M=4.0Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (94 kB) || PS (373 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (81 kB) || PS (136 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (82 kB) || PS (137 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (56 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (84 kB) || PS (137 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (83 kB) || PS (137 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (84 kB) || PS (137 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (111 kB) || PS (799 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (111 kB) || PS (799 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image