Shakemap ak10548942

Instrumental Intensity

Station (BRLK) PGA: NaN PGV: NaN N59.75 W150.91Station (DAM2) PGA: 0.23 PGV: 0.05 N59.76 W150.86Station (DAM1) PGA: 1.33 PGV: 0.25 N59.76 W150.85Station Epicenter: N60.31 W150.71 M=4.8Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (75 kB) || PS (566 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (64 kB) || PS (148 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (64 kB) || PS (148 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (43 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (66 kB) || PS (148 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (65 kB) || PS (148 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (65 kB) || PS (148 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (88 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (82 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image