Shakemap ak10046717

Instrumental Intensity

Station (KAKN) PGA: 0.01 PGV: 0.01 N58.30 W155.06Station (AUL) PGA: NaN PGV: NaN N59.38 W153.44Station (KABU) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N58.27 W155.28Station Epicenter: N58.92 W153.83 M=4.1Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (97 kB) || PS (437 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Station (KAKN) PGA: 0.01 PGV: 0.01 N58.30 W155.06Station (AUL) PGA: NaN PGV: NaN N59.38 W153.44Station (KABU) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N58.27 W155.28Station Epicenter: N58.92 W153.83 M=4.1Available Formats: JPG (84 kB) || PS (197 kB) || Contours (7 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Station (KAKN) PGA: 0.01 PGV: 0.01 N58.30 W155.06Station (AUL) PGA: NaN PGV: NaN N59.38 W153.44Station (KABU) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N58.27 W155.28Station Epicenter: N58.92 W153.83 M=4.1Available Formats: JPG (84 kB) || PS (198 kB) || Contours (17 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (56 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Station (KAKN) PGA: 0.01 PGV: 0.01 N58.30 W155.06Station (AUL) PGA: NaN PGV: NaN N59.38 W153.44Station (KABU) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N58.27 W155.28Station Epicenter: N58.92 W153.83 M=4.1Available Formats: JPG (85 kB) || PS (197 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Station (KAKN) PGA: 0.01 PGV: 0.01 N58.30 W155.06Station (AUL) PGA: NaN PGV: NaN N59.38 W153.44Station (KABU) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N58.27 W155.28Station Epicenter: N58.92 W153.83 M=4.1Available Formats: JPG (86 kB) || PS (198 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Station (KAKN) PGA: 0.01 PGV: 0.01 N58.30 W155.06Station (AUL) PGA: NaN PGV: NaN N59.38 W153.44Station (KABU) PGA: 0.00 PGV: 0.00 N58.27 W155.28Station Epicenter: N58.92 W153.83 M=4.1Available Formats: JPG (88 kB) || PS (200 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (107 kB) || PS (947 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (108 kB) || PS (947 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image